Szavak összeforgatása

A temérdek sok nyelv létrejöttének titka, hogy minden ősnyelvi, azaz mai magyar nyelvi gyök, hangcsoport, szó – hangonként, gyökönként, szavanként – összeforgatható volt és maradt (Rubik kocka jelenség), így az utódnyelvek sok szót ilyen alakban örököltek meg. Többféle fordítás volt az ősnyelvben: teljes fordítás, vagy Rubik kockásan hangonként, gyökönként. A teljes fordításra jó példa az ógörög eredetűnek tartott ÖKONÓMIA szó is. Első látásra nem tűnik magyar nyelvhez kötődőnek. Ám ha megfordítjuk és a szóalkotó hangvázat nézzük, rögtön világossá válik az eredet. ÖKONÓMIA – jelentése: gazdasági élet, gazdálkodás. Az ősnyelvben ennek fordítottja élt inkább. A szó hangváza: öKoNóMia – K-N-M és fordítsuk: MoNóKö – M-N-K. E szó teljesen fordult. öKoNóM > MoNóKö. Ebből látható, hogy az: EKONÓMia, ÖKONÓMia alapja a kéz: MuNa, annak MoNóKolása, vagyis a MUNKAvégzése. Az öKoNóMia – MuNKa hangváz: K-N-M – M-N-K. A gazdálkodás alapja a MUNKA. Tehát a szó mindkét változatban jelen volt az ősnyelvben. Az ógörög nyelv a fordított változatot örökölte meg. Mindkettő a mai magyar nyelven is jól érthető magyar nyelvelemekből épül fel. SZIGORÚ – e szó is fordult, de érdekes összevisszaságban, hangonként: SZ-I-G-O-R-Ú > R-I-G-U-R-O-SZ, ennek hangváza: SZ-G-R – R-G-R-SZ. Jelen volt az ősnyelvben mindkét változatban. A latin nyelv a fordított változatot örökölte meg. Rá lehet keresni a latin és leánynyelveiben. MADÁR – egyik jellemzője: szárnyaival REPES vagyis: REPESŐ. Ez is fordult ősgyökönként: RE-PE-SŐ > PE-SŐ-RE hangváza: R-P-S – P-S-R. Jelen volt mindkét változata az ősnyelvben. A latin nyelv nem, de leánynyelvei megörökölték. Azt jelenti, hogy azok megtartották az ősnyelvi alakot.