Számomra meglepetés! A VÁG, SZEL, TÁJ, RÓ szavak jelentése

Számomra meglepetés! A VÁG, SZEL, TÁJ, RÓ szavak jelentése
TÁJ – Földrajza, növényzete stb. alapján egységes vagy összefüggő terület. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: ? finnugor]

A TÁJ, TÁv. A j hang jót, kellemest sejtet. Mint a tej, játék, ajak, báj stb. esetében.  A szép TÁJ JÁTékra ösztönöz. A gyönyörű szép TÁJ láttán elTÁtjuk a szÁJunkat. És egy érdekes fejtegetés, számomra érdekes felfedezés: a TÁJ az egyén által beLÁTott része a nagy egésznek, a teremtett természetnek (LÁT – TÁ L). ATÁL = kikerekített rész. Vagyis, a TÁJ, a nagy egészből a szemhatárig, LÁThatárig jelképesen kiVÁGott rész. Ezen, ha úgy kívánom, átVÁGok, vagy átSZELem széltében, hosszában járva.
Itt van a TÁJ, VÁG, SZEL szavak, és a mögöttük, köztük levő értelmi viszonyulás. Ide kapcsolódik a VÁGás, SZABás művelete, a szabó megnevezése nyomán, melyből van az angol TAIlor – szabó, vagy a román TAIe – vág. Hasonló a RÓNA, mely szintén a szemhatárig, láthatárig tart, és átRÓható járva, átSZELhető széltében, hosszában. És RÓni is annyi, mint VÁGni. Vagy TÁJni.