SZABAD, SZABADSÁG

SZABAD, SZABADSÁG – Másokra nem káros, tevékenységében, magatartásában, jogaiban nem korlátozott. [NEM szláv] A SZABAD szó az SZ.B – B.SZ gyök bővítménye: SZaB – BaSZ. A SZAB gyökből indul, és természetes, hogy magyar eredetű, mert alkotó elemei és azok minden más szókapcsolatai is érthetők magyarul. Mi az, hogy SZABAD? Egy kiSZABott ADomány, ami számomra megengEDett a saját KÖRömön belül. A SZABADSÁG egy KÖR. E KÖR magában rejti a KORlátokat is. Annyi, amennyi az illendőség SZABályai szerint ADatott! Nem SZABdalhatunk bele egymás KÖReibe. A KÖR körvonala és benti oszthatósága mértani törvények által SZABályozottak. A SZABADSÁG szó úgy lesz érthető, ha elemeire bontjuk. A SZAB, AB értelmi körből indulhatunk ki: ab, ábra, kép, ember. Sokan vagyunk, és mindannyian jogot tartunk a SZABADságra. ADatik egy elméleti terület, amelyből kikerekíthetem, SZABhatom a magamét. Ám nem SZABhatom úgy, ahogyan én akarom! Csak úgy, hogy mások KÖRvonalait ne sértsem. Figyelemmel kell lennünk arra, hogy nem egyedül vagyunk egy lakatlan szigeten. Tehát kezemben a posztó és az olló, de úgy kell SZABnom, a saját SZABadság (képzet) ÁBrámat, hogy az ne okozzon egymás „mintáiba” való belekaSZABolást. Vagyis a SZABADság mindenkire vonatkozó részét szABÁlyozni kell. Ne sértsük meg egymás ABjait, ÁBRÁit, azaz KÖReit. A KÖR egy szABÁlyos téridom – törvényei vannak (Ö). A B hangcsoport – ABA – a szABAdságot, ÉBErséggel kell használni, mivel a szABAdság emberre szABOtt állapot, és nem kaszABOlhatunk bele mások szABAdságába, mert az már szABAdosság. A szózáró B.D – D.B gyök: BaD – DaB, nem lehetünk DOBzódók, DIBDÁB szaBADosok, tiszteletreméltó, évezredes, bevált erkölcsi elveket felrúgók. Az igazi SZABADság nem a SZABADosok (szélsőliberális) szabaccság mocsara, a pocsolya, benne minden erkölcsi mocsok, dancs, ocsú, ocsmányság, acsarkodás, csalás és erkölcsi csőd. Mit SZABAD tennem? Például: Ehetek valami nagyon finomat, ha kedvem szottyan, de ne egy várandós hölgy előtt! Vetkőzhetek pucérra, SZABAD nekem azt, … de nem mások előtt! Elengedhetem a bélgázt, de nem mások társaságában. Elvégezhetem testem salakanyaga kiürítését, de nem mások előtt. Tekintettel kell legyünk egymásra! Nem sérthetjük meg mások KÖReit! Valahogy így érthető a SZABAD állapot, a SZABADSÁG fogalma.