SUMMA

SUMMA – (Pénz)összeg. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A SUMMA S.M – M.S gyök: SuM – MaS. A latin nyelvben a SUMMA szó: összesség, teljesség, nagyság, főség, mindenség értelmet hordoz. A latin nyelvben levő változatai is ősnyelvi elemek, s mai magyar nyelven magyarázhatóak. Például univerSUM – ZÖM, ZÖMülő világegyeTEM, égitestek TÖMörülése. A magyar nyelvben az S és M hangok, valamint rokonhangjaik mondandója, értelmi sűrítményük, a SUMMA jelenség minden értelmi vonatkozására felsorolhatók a teljes elemzés, kibontás megjelenítésében. A teljesség igénye nélkül: A SUMMA ellenoldala a SEMMI. Latinban?! A SuMMa – SeMMi hangváz: S-M-M – S-M-M. A SUMMA, TUMul, TUMultus, TÖMény, TÖMötten TÖMörülő TÖMeg. A ZÖMében ZÖMülő, ZÖMített. A SUMMA egy pénzTÖMeg vagy TÖMegnyi pénz. Az értékek ZÖMét nagy SZÁMokban, nagy TÖMegű, SUMMÁjú pénzben mérik. A MÁZSa is nagy TÖMeg, nagy SÚlyú, nyoMÁSú, SUMMÁjú anyag. A SIMOgatás hatalmMAS érzelemMOZgató erő. Az M hangcsoport – UMMA – mutatja, hogy bÁMUlatra, méltó nagy tÖMEgű pénz a nagy sUMMA, akár a nehéz léptekkel cAMMOgó mAMUt valaha. KellEMEs érzés annak, akinek van, nagy rEMÉnyeket táplálhat, kOMOly dolgokat valósíthat meg vele. Ez a sUMMA birtoklójának jellEMÉtől függ. Használhatja nEMEs célokra, de sUMÁk szEMÉtségekre is. Lehet tÁMAsza valakiknek, enyhíthet nyOMOrt vele. A nem rEMÉlt, hirtelen kapott nagy tÖMEgű pénztől, sUMMÁtól megbOMOlhat az elme, szEMÉlyiségzavart okozhat, az addig egészséges egyéniség megsEMMIsítője lehet! A nyelvészek szerint ebben az alakban a latin nyelvből érkezett a magyar nyelvbe. Úgy van, a magyar nyelvből kiesett, majd visszajött. De a latin nyelv honnan örökölte, mert van ugyan neki, de nem tud rá magyarázatot adni. Különben lehetne sorolni a latin szóalkotó jellemzőket, elemeket…, ha volnának! A valóságban ősnyelvi eredetű, abból örökölte meg a latin nyelv. A mai magyar nyelv azonban magyarázatot is tud adni a szó keletkezéséről, a szóalkotó elemek értelméről. A mai magyar nyelvben jelen vannak az összes rokon értelmű kifejezések és az ellenoldali értelmet hordozó kifejezés is.