STIMMEL, STUDÍROZ

STIMMEL – Egyezik, egybevág. Rendben van. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] Az IM, ÍM ősgyök a hÍM, hÍMez, sIMul, rÍM, stIMmel szavakban meghatározó értelemhordozó. Az M hanggal képződő ősgyökök majd mindegyike érzelmi, kellemi vagy sokasodást jelentő.

A HÍMzés HÍMjei sokasodva egymás Mellé Illeszkednek, sIMulnak. A verssorok rÍMjei szintén stIMmelnek. A STIMMEL épp, mint a RÍMel, ősmag-nyelvi ősgyökre épülő szó. A STIMMEL ST párosa a tökéletes összhang jelentését a test, testvér, nőstény szavakban villantja meg. Minden hang, ősgyök, gyökszó, kifejezés eredetét az embert körülvevő dolgok és történések közt kell keresni. A kifejezés alapgondolata a legszorosabb földi egység példájából indult: a nőSTény a hÍMMEL. A német nyelv csak átvette, és használja.  

STUDÍROZ – Tanulmányoz. Tanulmányokkal foglalkozik. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] A STUDÍROZ visszatért szó, és benne jelen van a TUD magyar ige. Románul sTUDent – egyetemi hallgató. Bár ez visszatért szó, nem indokolt a használata, viszont látható, érthető: magyar a veleje. Ha jól sTUDíroz, akkor TUDni fog, nem lesz oSToba. Az ST páros még a mester, most, nyüstöl, üstöllést szavakban mutat párhuzamot a tanulás SürgeTő szükségességével.