SPORT

SPORT – Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül vagy versenyszerűen folytatott testgyakorlás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < angol < francia] A SPORT az S.P – P.S alvógyökkel induló szó: SáP – PéS. A SPortoló erőnlét SÁPoló, és mindig léPÉSelőnyre törekszik a vetélytársak ellenében. A SPORT testedzés. Az SP páros: éles, hegyes, feszes, merev értelemmel van jelen magyar szavakban. Az iSPán feszes úr volt, a püSPök a vallási rangsor (hierarchia) csúcsán álló. A SPárga feszesen készül és feszíthető. Az áSPiskígyó ugrásra készen támad. A SPortolással elérhető a testi izomerő SPannolása, FESZessége. Az SP hangcsoport – I/SPO – a SPOrtoló, akár a SPÁrga feszes és erejét megfeszítő Izmai SPAnnolhatók, a legnagyobb terhelésre kéPeSek. Győzelemre ASPIrál, nem tESPEd hanyagul, hanem állandóan gyötri magát edzéssel. A P.R – R.P gyök: PoR – RoP, aPRólékos, szaPORa, a testi erő gyaRAPítása, gyaPORítása, a rátermettség SZORzatokkal, hatványokkal növelése. Az RT hangcsoport – ORT/O – a spORTOt űzők vIRTUsból, bizonyos mÉRTÉkeknek, ÉRTÉkeknek megfelelni akarásból teszik azt. Az RT páros, mint R.T – T.R gyök: RoT – ToR, FORgolódik (t > f), TÖRi magát. Az OR ősgyök magasan kiemelkedőt jelent: ÓRiás, ORom, lajtORja stb szavakban. Az SP –PS kapcsolat: A SPortoló: FeSS, mutatós, SZéP alkat, és FeSZt.megFeSZítetten készül, edz. Jutalma a testi éPSég, széPSég, taPS, díjak, az elismerés széPSége, ünnePléS. Az RT – TR kapcsolat: a spoRT lehet egyéni és csopoRTos, azaz csapat. Megfelelési kényszer hajtja, a cél: méRTékek túllépése, mert így éRTéke nagyobb. Minden spoRToló csúcsokat oSTRomol (ostrom – sport). TöRekednie kell viRTusból is a léTRa legmagasabb fokára jutni, ám a túlfeszítettség lehet áRTalmas. Ha gyaTRa a teljesítmény, háTRányba kerül, gyöTRő vereséget szenved, ami néha boTRányos. Nagy sikerek esetén ünneplők osTRomolják. A fentiek bizonyítják, e szónak minden eleme magyar, szerves része a magyar szavaknak. Bármely nyelven, kizárólag az ősnyelv szóalkotó törvényei szerint jöhetett létre.