SPERMA

SPERMA – Ondó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < görög] A SPERMA a SZAPORodás egyik összetevő tényezője, s/za/perma. Az SZ.P – P.SZ (P.Z) gyökből: SZaP – PaSZ, de PaZ is, vagyis PAZar bőséggel. A SZAP gyökből SZAPora (szorzati értelmű bővítmény). Lehetett SZaPora tERMÉkenyítő később rövidült alakja: SZPERMÉ. Hasonló értelem a SZAPorít, SPÓRa, SARjaszt stb. Az ógörög nyelv is innen örökölte. A P.R – R.P gyök: PeR – ReP, tükrözi a valaha oly fontosnak ítélt, REPesve várt utódok PORszemnyi sokaságának óhaját. Az RM hangcsoport – ERMA – több jelentést is bevisz. A spERMA egy kis pERMEt egy folyamat indulásakor, akár egy kis csERMEly, amelyből a megtERMÉkenyítéssel új élet szÁRMAzik, egy kisgyERMEk, a kis hARMAdik a pár életében. Az RM páros alvó R.M – M.R gyök: ReM – MeR, a szavak tengelyében, s a MARadék (utód régiesen), REMény szavak alkothatók vele. Nincs itt egy fia görög vagy latin elem sem. Ősnyelvi eredetű szó. Ők örökölték és módosult a szó az ógörög és latin nyelvek hangzástörvényei szerint. Hasonló a SPÓRA (s/za/pora) esete is, amely a SZAPorodás PORA.