SPECTACOL

SPECTACOL – előadás, látvány, látványosság, mutatvány. A pec – cep, azaz kép, a tacol nem más, mint a magyar tákol vagyis készít, alkot (alkot – tákol, ugyanazok a hangok, csak a sorrend változik, és á>a hangváltás van). Tehát képet készít, látványt tákol, mutatványt alkot. A szókezdő s hang utalhat a színre. (lásd: spectral)