SPÁRGA, SPORT

SPÁRGA – Madzag, zsineg. [A MÉKSZ szerint: olasz] A spárga nem olasz eredetű. Az idegenül hangzó a SPannol, SPengol szavakban kezdő az SP kötött mássalhangzó-páros.

Ez alvógyök: S.P – P.S. Ha a lehetséges hangváltásokat alkalmazzuk, például P > F, akkor lehet S.F gyök, innen a SéF, a feszes tartású főnök.

Az eSZező változattal: SZ.F – F.SZ, amelynek bővítménye a FeSZes. Ha a SPÁRGA kiFeSZítésére gondolunk, már rémlik a magyar eredet. A SPÁRGA szóban levő értelemhordozó a másik kötött mássalhangzó-páros az RG, az elkészítési, gyártási módra is utal. A SPÁRGÁt folytonos csavargatással, tehát forgatva, sodorgatva és közben állandóan FeSZesen – ispánolva, spannolva, spengolva – tartva készítik. Ez a kötélverő mesterség lényege. Az RG páros, R.G – G.R alvógyök a szóban. A SPÁRGA némileg RuGalmas, gomolyába gyűjtve GuRítható. Az SP páros még más ősmag(yar)-nyelvi eredetű szavaink értelemhordozója is. Íme a szavak: áspis, ispán, náspágol, naspolya, püspök, ráspoly, spanyol, spárga, spirál, tesped és még mások. Az SP páros éles, hegyes, feszes, merev értelemmel van jelen a szavakban. Megfigyelhető történelmi példákban: a rideg, kemény, merev spártai életmód, a FeSZes spanyol udvari illemszabályok, de az életvitelük is tükrözte ezt a feszesességet, kihegyezettséget. Az ispán feszes úr volt, a püspök a vallási rangsor (hierarchia) csúcsán álló, a náspágolás feszes fenékre esett, talán naspolya vesszővel, amelyen még tüskék is vannak. Az S.P – P.S gyök, szóalkotóként feszes dolgok megjelenítője: SíP éles hangú, a SíPítozás, SáPítozás feszült helyzet következménye.

SPORT – Meghatározott szabályok szerint, időtöltésül vagy versenyszerűen folytatott testgyakorlás. [A MÉKSZ szerint: német < angol < francia] A SPORT testedzés. A SPOR – SZAPORa SZORzati alapértelmű gyökből induló kifejezés, a test erejének rátermettségének növelése, fokozása, hatványozása (szorzása) állandó gyakorlatozás, testedzés, erőgyarapítás által. Az RT páros a valamiért, mérték, virtus értelmében TöRi magát. Az SP páros, a SPORTolással elérhető testi FeSZesség. Ez utóbbiról a spárga címszónál. E szónak minden eleme magyar, vagyis: bármely nyelvben, de kizárólag az ősmag(yar)-nyelv szóalkotó törvényei szerint jöhetett létre.