SÖNTÉS

SÖNTÉS – Kocsma, vendéglő helyisége, ahol a pultnál mérik az italokat. [NEM német] A SÖNTÉS S.N – N.S gyökből képzett szó: SöN – NöS. Nem a német Schenktisch magyar torzója, mert az meg a magyar csapszék (asztal) németre fordítva. Mert mi a SÖNTÉS? Mi történik ott? Italoknak a poharakba ÖNTÉSe! A SÖNtésnél külöNÖS, csemege italokat szolgáltak fel. Arra, hogy az S hang hogyan került a szó elejére? Valaha a kezdetek idején, a névadáskor, SÖvényszerű mellvéd állt elválasztóként a csapos és az ivóvendég közt. Az NT páros ómagyar ősnyelvi eredetigazoló szerepe biztos fogantyú. Az NT hangcsoport – ÖNTÉ – a sÖNTÉs csapszéki tartozék. A sÖNTÉs mögé csak a bennfENTEsek mehetnek be, ott áll rendszerint egy szép kÖNTÖsbe öltözött, csINTAlan, kacsINTÓs menyecske, aki az italokat ÖNTI poharakba. Az emberek egymást felköszÖNTIk, megpENDÜl (t > d) a lANT, a legények kurjANTAnak, NóTáznak is. Az NT páros alvó N.T – T.N gyök: NóT – TáN, e gyökből indul a NÓTa, TÁNc, TÁNtorog és más szavak, amelyek a SÖNTÉS körüli események jellemzői közé tartoznak. A T.S – S.T gyök: TéS – SéT, a sönTÉSnél történik a fogyasztóedénybe, pohárba, kupába, serlegbe önTÉS, majd a garatra felönTÉS. Ha sokszori az ismétlés, túl sok a fogyaszTÁS, akkor kialakul az elmei SUTa állapot. Lehet a Schenktisch német pohárszék, csapszék, a német csapos asztala, pultja, a SÖNTÉS viszont magyar szó, amely körülmagyarázható, bontható, elemezhető magyarul. Beilleszkedik egy kifejezési kapcsolatrendszer összességbe. A szó alkotóelemei a rokon értelmű kapcsolódó szavakban a fogalomkör meghatározó kifejezői. A SÖNTÉS úgy német eredetű, annyira, mint ahogyan a Gulasch, Paprikasch, Csardasch, Schinken, azaz sehogy. A német essen – enni szó is ősnyelvi örökség: az ESZ ősgyökből. A német nyelvnek nincs saját gyökrendszere, csak amit megörökölt az ősnyelvből, de magyarázatot elemző bontásban nem tud rájuk adni, mivel az értelmi kapcsolati rendszer teljes viszonyítási alapkészletét, amelyek az elemzéseknél kulcsfontosságúak. nem birtokolja. Az csak a magyar nyelvben van meg. Az NT – TN kapcsolat: a söNTésnél, a kimérésnél este égett egy szövéTNek, hogy lehessen láTNi.