SKARLÁT

SKARLÁT – Skarlátpiros. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < perzsa < arab < görög] A SKARLÁT szó elemzésekor úgy érezni, hogy ez a szó töredék, és az eleje hiányzik, vagyis leharapott szóvég jelenség. Elölről elmaradt a vöröS szín neve, csak a szóvégi S maradt: vöröS. A szóban két kötött mássalhangzó-páros van: SK és RL. Aki az embert teremtette, s számára a nyelv építményét, annak szerkezeti vázát megalkotta, a történelem folyásának bizonyos irányt szabott – olyan szabályokat alkotott, amelyek nem áthághatók. Az emberpár teremtője az Édenből kiűzetésük után KORLÁtot állított, elvágva a visszatérés útját. Teremtés Könyve, 3: 24-ben írja: „És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kérubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” Ez a „lángpiros” volt a kORLÁt, a vöröSKORLÁT, a SKARLÁT szín. Ez a szó eredetének története. Nincs más, ezt mondja a NYELV és a nyelv nem hazudik! A vörös szín a mai napig a „megállj” jele. Ez is jelen van abban a mai magyar nyelvben, amely egyenes vonalon örökölt minden jellemzőt az ősi, eredeti nyelvből. Az SK hangcsoport – Ö/SKÁ – a birÁSKOdó szó tengelyében áll. A kiűzetés után vége lett a minden jóban dUSKÁlásnak, már csak a távolról lESKElődés lehetősége maradt. Az S.K – K.S gyök: SoK – KuS jelen van SOKKhatás és az elutasító KUSS szavakban. A K.R – R.K gyök: KoR – RaK, a KORlát, akár egy erős KAR, ez esetben KARd. Az RL párossal alkotott szavak jelentése: folyamat megszakítása, egy útvonal elvágása, gátolás, megállítás, és az előálló jelenséget is leírja. Egy úton való addigi zavartalan haladást leállít. Az RL hangcsoport – ARLÁ – a skARLÁt vörös szín, megálljt parancsoló kORLÁt. A kORLÁt felállításának oka lehet: büntetés, megtORLÁsa egy tettnek. Elvágja egy terület jogtalan bitORLÁsának lehetőségét. Akár a szél útját elvágó vitORLA. A kORLÁtnál tORLÓdás alakulhat ki. A CzF Szótár a SKARLÁT szóról: „[…] persában szakár, vagy szikár, vagy szukár Vullers szótára után am. carbo, pruna ardens, mely egyezik a magyar szikra szóval. E szerént skarlát eredetileg úgy látszik tűz- vagy lángpirosat jelent.” Kiem. K.S. A SKARLÁT szó a kezdetben az egyetlen beszélt nyelven alakult ki. A mai magyar nyelv egyenes ágon örökölte meg a szót tartalmának magyarázhatóságával együtt. A fenti zárjelben levő nyelvek egyikén sincs átfogó magyarázat a szó alkotó elemeire, s a szó kialakulására