SKARLÁT

SKARLÁT – Skarlátpiros. [NEM nk: latin < perzsa < arab < görög] A SKARLÁT szó az S.K – K.S alvógyökből indul: SoK – KaS, és tömörítő értelmű, valami súlyosan SOK összesség érződik ki belőle. A SKARLÁT szó elemzésekor úgy érezni, hogy ez a szó töredék, és az eleje hiányzik, vagyis leharapott szóvégből épülő szó. Elölről lemaradt a piroS, vöröS szín neve, csak a szóvégi S jelenik meg: piroS, vöröS. Aki az embert teremtette – s számára a nyelv építményét, annak szerkezeti vázát megalkotta, és örökítő sejtjeibe, génjeibe helyezte a szóképzés, beszédkészség adományát – az emberi történelem folyásának is bizonyos irányt szabott. Szabad akaratot adott nekik, ám alkotott számukra áthághatatlan, tiltó szabályokat is. Az alkotónak elsődleges joga van próbára tenni alkotását, és bíráSKodni fölötte. A hűség, szófogadás próbatételén elbukó emberpár megszűnt ÉDENi vÉDENc lenni, kiűzte a számukra mintaként megalkotott gyönyörű környezetből. Az emberpár teremtője az Édenből kiűzetésük után KORLÁTot állított, elvágva a visszatérés útját. Az SK hangcsoport – Ö/SKÁ – a birÁSKOdó szó tengelyében áll. A kiűzetés után vége lett a minden jóban dUSKÁlásnak, hiába minden okOSKOdás, már csak a távolról lESKElődés lehetősége maradt egészen az Özönvízig. A Teremtés Könyve, 3: 24-ben írja: „És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kérubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” Ez a „lángpiros” volt a kORLÁt, a vöröSKORLÁT, a SKARLÁT szín. Ez a szó eredetének története. Nincs más, ezt mondja a nyelv és a nyelv nem hazudik! A vörös szín a mai napig a „megállj” jele. A SKARLÁTvörös a bűn színjelzője is. A vöröSKARLÁT figyelmeztető: állj, ne tedd! Ez is jelen van a ma is élő ősnyelvben, a magyar nyelvben, minden más ősnyelvi jellemzőivel együtt. A nyelv őrzi a valós jelentést. Megfigyelhetők a kulcshangok: a SKaRLáTszínű KoRLáT ToRLasz a TeRüLet jogtalan biToRLáSa ellen. A SKaRLáT – KoRLáT hangváz: S-K-R-L-T – K-R-L-T. Az S.K – K.S gyök: SoK – KuS, jelen van SOKKhatás és az elutasító KUSS szavakban. A K.R – R.K gyök: KaR – RaK, a KORlát, KEResztbe RAKva, akár egy erős KAR, ez esetben vöröS KARd. Az RL párossal alkotott szavak jelentése: folyamat megszakítása, egy útvonal elvágása, gátolás, megállítás, és az előálló jelenséget is leírja. Egy úton való addigi zavartalan haladást leállít. Az RL hangcsoport – ARLÁ – a skARLÁtvörös szín, megálljt parancsoló kORLÁt. A kORLÁt felállításának oka lehet: büntetés, megtORLÁsa egy tettnek. Elvágja egy TeRüLet jogtalan bitORLÁsának lehetőségét. Akár a szél útját elvágó vitORLA. A kORLÁtnál tORLÓdás alakulhat ki. A CzF Szótár a SKARLÁT szóról: „[…] persában szakár, vagy szikár, vagy szukár Vullers szótára után am. carbo, pruna ardens, mely egyezik a magyar szikra szóval. E szerént skarlát eredetileg úgy látszik tűz- vagy lángpirosat jelent.” Kiem. K.S. SK – KS kapcsolat: a SKarlátvörös, mint a láng színe, a baKSa tüzében fokozottan jelen van, de ég a péKSég kemencéjében is. RL – LR kapcsolat: a skaRLátszínű koRLát – a hűtlenség, a baLRatolódás miatt – az édeni határon túLRa kényszerítette az emberpárt. Ők addig is csak kedvezményes béRLők voltak, lehettek volna öRökLők, ám hűtlenségük után jogtalan bitoRLókká váltak. Ettől kezdve vándoRLók a Földön. A SKARLÁT szó a kezdetben az egyetlen beszélt nyelven alakult ki. A mai magyar nyelvnek sajátja e szó, tartalmának, mondanivalójának magyarázhatóságával együtt. A fenti zárjelben levő nyelvek egyikén sincs átfogó magyarázat a SKARLÁT szó alkotó elemeire, s a szó kialakulására.