SKARLÁT

Az alábbi szófejtés nyugalom megzavarására is alkalmas némelyeknél. SKARLÁT – Skarlátpiros. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin < perzsa < arab < görög] A SKARLÁT szó elemzésekor úgy érezni, hogy ez a szó töredék, és az eleje hiányzik, vagyis leharapott szóvégből épülő szó. Elölről elmaradt a piroS, vöröS szín neve, csak a szóvégi S maradt: piroS, vöröS. Aki az embert teremtette – s számára a nyelv építményét, annak szerkezeti vázát megalkotta, génjeibe helyezte, beszédképességet adott neki – a történelem folyásának bizonyos irányt szabott. Szabad akaratot adott nekik, ám alkotott számukra áthághatatlan szabályokat is. Az alkotónak elsődleges joga van próbára tenni alkotását, és bíráSKodni fölötte. A hűség, szófogadás próbatételén elbukó emberpár megszűnt ÉDENi vÉDENc lenni, kiűzte a számukra mintaként megalkotott gyönyörű környezetből. Az emberpár teremtője az Édenből kiűzetésük után KORLÁTot állított, elvágva a visszatérés útját. Az SK hangcsoport – Ö/SKÁ – a birÁSKOdó szó tengelyében áll. A kiűzetés után vége lett a minden jóban dUSKÁlásnak, hiába minden okOSKOdás, már csak a távolról lESKElődés lehetősége maradt egészen az Özönvízig. A Teremtés Könyve, 3: 24-ben írja: „És kiűzé az embert, és oda helyezteté az Éden kertjének keleti oldala felől a Kérubokat és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját.” Ez a „lángpiros” volt a kORLÁt, a vöröSKORLÁT, a SKARLÁT szín. Ez a szó eredetének története. Nincs más, ezt mondja a NYELV és a nyelv nem hazudik! A vörös szín a mai napig a „megállj” jele. Ez is jelen van abban a mai magyar nyelvben, amely egyenes vonalon örökölt minden jellemzőt az ősi, eredeti nyelvből. Az S.K – K.S gyök: SoK – KuS, jelen van SOKKhatás és az elutasító KUSS szavakban. A K.R – R.K gyök: KaR – RaK, a KORlát, KEResztbe RAKva, akár egy erős KAR, ez esetben vöröS KARd. Az RL párossal alkotott szavak jelentése: folyamat megszakítása, egy útvonal elvágása, gátolás, megállítás, és az előálló jelenséget is leírja. Egy úton való addigi zavartalan haladást leállít. Az RL hangcsoport – ARLÁ – a skARLÁtvörös szín, megálljt parancsoló kORLÁt. A kORLÁt felállításának oka lehet: büntetés, megtORLÁsa egy tettnek. Elvágja egy terület jogtalan bitORLÁsának lehetőségét. Akár a szél útját elvágó vitORLA. A kORLÁtnál tORLÓdás alakulhat ki. A CzF Szótár a SKARLÁT szóról: „[…] persában szakár, vagy szikár, vagy szukár Vullers szótára után am. carbo, pruna ardens, mely egyezik a magyar szikra szóval. E szerént skarlát eredetileg úgy látszik tűz- vagy lángpirosat jelent.” Kiem. K.S. Az SK – KS kapcsolat: a SKarlátvörös, mint a láng színe, a baKSa tüzében fokozottan jelen van, de ég a péKSég kemencéjében is. Az RL – LR kapcsolat: a skaRLátszínű koRLát – a hűtlenség, a baLRatolódás miatt – az édeni határon túLRa kényszerítette az emberpárt. Ők addig is csak kedvezményes béRLők voltak, lehettek volna öRökLők, ám hűtlenségük után jogtalan bitoRLókká váltak. Ettől kezdve vándoRLók a Földön. A SKARLÁT szó a kezdetben az egyetlen beszélt nyelven alakult ki. A mai magyar nyelv egyenes ágon örökölte meg a szót, tartalmának, mondanivalójának magyarázhatóságával együtt. A fenti zárjelben levő nyelvek egyikén sincs átfogó magyarázat a SKARLÁT szó alkotó elemeire, s a szó kialakulására.