SEJT – mit mond a nyelv, a teremtés nyelve a SEJTről gyöknyelvészeti elemző felbontásban?

 

A SEJT szó az S.J – J.S gyökkel indul: SeJ – JeS. A testi SEJtben jelen van a SAJátos szeméJES (személyes) jellemzők összességének sűrítménye. A SEJt fontossági SÚJa (súlya) a legerőtelJESebb a test felépítésében. A SEJtekről hosszú ideig csak SEJtései voltak az emberiségnek, és titkaik telJESségükben talán még ma sem ismertek. A SEJtettek még nem világosak, csak homáJOS (homályos) a róluk alkotott kép. Az élet REJtélye, titokzatos talánya van elREJtve bennük, akár a toJÁSban, amely szintén SEJt, és katalizáló, kotoló erőre vár, az életre kőtéshez (keltéshez).

A leendő ember telJES felépítési terve benne van a megtermékenyített peteSEJtben, az összes jellemzőinek sűrítményével. A női peteSEJt egymagában megsemmisül, a másik összetevőjére vár, hogy kitelJESedjen.

A JAS, JES stb. gyök szintén a szeméJES (személyes) egyéni jellemzők megjelenítője a szavakban.

Van, aki alJAS. Az ilyen nem érez SAJnálatot, amikor bAJba kever másokat.

Az élet SÓJa a JÓSág, szeretet. Van, akinek szeméJISége (személyisége) tudatosan szeretetre, JÓSágra nevelt kiművelt. Az ilyen SAJnálatot érez a bAJbajutott iránt, és SAJát erőből SEJti. Ezek a legfajSÚJosabb emberek, akik SZÉJes (szélyes) látókörrel bírnak. A szeSZÉJes (szeszélyes) ember nem megbízható. Könnyen veSZÉJbe sodor.

A SIJetés (sietés) SElEJtes eredményt szülhet. Teremtésileg minden embernek JUSsa volna a JÓSágos bánásmód. Az egyes SEJt birtokolja egész szeméJISég (személyiség) – a személy is egy érdekes szó – a számba vehető mag, szem, melységi, mélységi tervrajzát.

Minden anyag, amit beviszünk – beadnak akár erőltetetten – a testbe, a SEJtekbe jut. Ha mérgező, annak eredménye leSÚJtó lehet, mivel elkezdődik a SÚJba (népies: súj eszi, ráksúj = betegség emészti) SÜJjedés (süllyedés), akár a sírba is.

A JT hangcsoport – EJT – oly szavakban van jelen, amelyek összegyŰJTŐ, elbÚJTAtó, elrEJTŐ vagy valamit ilyen helyről kifEJTŐk, kiEJTŐk. Példák: a bOJT szálak összebÚJTAtott csomója. A fAJTA szóban élesen elhatárolva osztályoz. A szakAJTÓba valahonnan ki-, elszakított anyagot gyŰJTEnek. Az AJTÓ élesen elhatároló, akár zárható átjáró két térség közt. Az utánpótlás, begyŰJTÉs elfOJTÁsa a megsemmisítés egyik eszköze. A lAJTOrja kell a felemelkedéshez. A pAJTA az épületsorban egy elhatárolt sEJT, kezdetben az anyaállatok számára épült. Itt EJTEtték meg az ellést, a fAJTA szaporítását, és itt védettek voltak. A tAJTÉk kibocsátás a sEJTEkben indul. A sóhAJTÁs a felszabaduló belső feszültség kihAJTÁsa. A növényi hAJTÁs a növényi sEJTEk szaporodásának jele. Az elhasznált, elhalt sEJTEk selEJTEződnek.

A SEJT szó két gyökből áll, amelyből a szóvégi: JT. A JT kötött mássalhangzó-páros, párja: TJ. Ez állapotban mindkettő alvógyök: J.T – T.J: JeT – TeJ, esetleg bármely más hangzóval is. A felélesztett alvógyök szintén a SEJT jellemzőiről beszél. Az anyaTEJ a csecsemő fő táplálékaként a sej-JETébe JUT. Minden anyag, amit beviszünk – beadnak akár erőltetetten – a seJTbe, sej-JETbe JUT, és TEJ-jesen megsemmisíthet.

A SEJT, SEJ-JET birtokolja a személyi jellemzőket továbbörökítő TEJ-jes (teljes) saj-JÁT készletet. A DNS olyan, mint egy fekete doboz, csak SEJTeni lehet, mit REJT. Az egészséges SEJT, sej-JET, áldás, JUTalom az élő számára.

A már említett megtermékenyített TOJÁS, TOJ-jás, is egy seJT, sej-JET, amely TEJ-jességben birtokolja a leendő lény minden saJÁTos, saj-JÁTos jellemzőJÉT. A megtermékenyített női peteseJT is egy olyan kis TOJ-jás, amely magában reJTi a leendő utód felépítési vázszerkezetét, annak minden saj-JÁTos jellemzőjével.

Székelyföldön ma is használják a JÁT szót, amely az egyívású és saJÁTos, saj-JÁTos közös jellemzőket is hordozó személyek egymás közti megszólító szava: ő az én JÁTom. Annyira hasonlítunk, mint két TOJ-jás.