SÁNDOR, JÓZSEF

SÁNDOR – A SÁNDOR név a SA – AS ősgyök bővítményéből, az S.N – N.S gyökből indul: SaN – NaS gyökből indul. Az első SÁNDOR őrködő volt. Valakik CSENdes álmát őrizte, SANdán, SÜNdörgőn, lasSAN körüljáró, óvatoSAN, körültekintőn, őrködőn figyelő. Aki SANdán néz, az fél szemmel figyel. A SÁN- NÁS gyök lágy SZ-es alakban: SZÁN – NÁSZ. SZÁNdor, lehet irgalmasan SZÁNó, jó SZÁNDékú. Lehet érzelmi beállítottságú, NÁSZra, komoly, hosSZANtartó kapcsolatra vágyó. Az ND hangcsoport – ÁNDO – szintén hordozza ezt az értelmet: alapos, gONDOs, mint éber komONDOr, állANDÓan, jó szÁNDÉkkal figyel azokra, akik segítséget várnak. Ha kell lENDÜl, INDUl. A D.R – R.D gyök: DoR – RoD, SánDOR lehet DORgáló, lehet eREDményes. A RAD gyök a váRAD, ARAD, RADna és más nevekben védelmezőt, őrizőt, megmaRADót, megTARtót (d > t) jelent.

JÓZSEF – A JÓZSEF név kezdő JÓ ősgyökének jelentése szintén JÓ, s ez ma is érthető magyar szó. Kis korában nyert neve egyéni tulajdonságait tükrözi, JÓ és SZÉP fiúcska volt: JÓSZÉP. Később az egyipthoni királyi udvarban JÓ SÉF, JÓ SÁFár volt. Az S hangcsoport – ÓSÉ – JÓSÉf, jó mozgÁSÚ, jól fÉSÜlt, szép arcvonÁSÚ, mOSOlyú, bESE (szép) férfi volt. Jelen van még a bŐSÉg kOSAra kifejezésben is. A ZS hangcsoport – ÓZSE – JÓZSEf jó tŐZSÉrként felvásárolta a fölös gabonát a bŐSÉg hét esztendeje alatt, és a királyi magtárakba gUZSOrította, gyűjtötte, amellyel a hét szűk esztendő alatt megmentette az egyipthoniakat az éhhaláltól, amikor UZSUkálva (kérőn) nyÜZSÖgtek a magtáraknál gabonáért. Az S.F – F.S gyök: SéF – FeS, JóZSEF, JóSÉF, FESS SÁFár, felügyelő, vezető ember volt, aki a királyi vagyon gyarapításán fáradozott. A SÁF-ból ered a SÉF főnök, vezető, de a SOFőr is vezető. A SA ősgyökkel indulnak értékek gyűjtőedényeinek neve: J bővítménnyel SAJtár a teJnek, a SÁF más Fontos értékeknek. Innen a SZÉF szó eredete, amely f > p váltással. SZÉP. A SÉF, SZÉF fordítva FESS, FESZes. Hasonló a SÁFrány – SZÉPlány virág. Tehát JÓZSEF: kis korában JÓ SZÉP fiú, majd férfiként JÓ-SZÉP, FESZes tartású, FESS férfi. Nem véletlenül kívánta meg úrnője. Később JÓ SÉF vált belőle FŐSégét nagyvonalúan gyakorló, JÓ és SZÉP SÉF, azaz: JÓSÉF.