SAMPON

SAMPON – Hajmosó por, oldat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < indiai] A szappan oly régi találmány, hogy neve még az egynyelvűség idején született szó. A mai értelmezés szerint a SAMPON egy szappanoldat, ám a szónak kevés köze volt ehhez a valóságban.

Az angolok a hindi nyelvből vették át. A Wikipédia Douglas Harper: Online Etymology Dictionary, 2001 kiadásából idézi: „A hindi chāmpo , ami a chāmpnā, „masszírozni” ige felszólító módú alakja, körülbelül 1762-ben került át az angol nyelvbe.” Tehát a hindi chāmpo mozgásról beszél, és nagyon hasonlít a csÁMPÁl (kalimpál) szavunkhoz. A MASZ-szíroz szó beillik az  S.M – M.S teremtőgyök bővítményei közé.  

Az SiM – MoS gyökből indul a SIMogatás, MOSás, MOZgás, MASZatolás. Ebbe a fogalmi körbe illik be a MASZ-szírozás. Aki MISMÁSol, az elken valamit. 
A MESZelés is kenegetés. De az MP páros jelenléte is sokatmondó, mivel a köré kialakuló értelemadó hangnyaláb egyik értelme a kellemes hatás. A hindi chĀMPO azaz masszírozz tartalmazza ezt az ősmag(yar)-nyelvi értelemmeghatározó hangnyalábot. Semmi kétség nem fér hozzá, hogy ezt a szót a hindi nyelv, utódnyelvként az ősmag(yar)-nyelvből örökölte.