SALÉTROM

Ősmag(yar)-nyelvi szavak rejtett titkai
SALÉTROM – A salétromsavnak robbanóanyag, műtrágya készítéséhez használt kristályos sója.[A MÉKSz szerint: latin] A salétrom sóféle. Egyfajta sóléből csapódik ki, kikristályosodva – sólé-trom. Kellemetlen, káros tulajdonságait régen megtapasztalhatták, és bár erről nincs írásos feljegyzés, a salétrom nevében rögzítette azokat a nyelv. A szóban levő tr kötött mássalhangzó páros jelenléte a savas tartalomra mutat a citromban is. A tr páros többnyire kellemetlen, hátrányos jelenségeket, dolgokat leíró szavak értelemalakítója. Ilyenek: botrány, fetreng, gyatra, gyötrő, ketrec, otromba, putri stb. A trom szóvég valamilyen íz, alak, hang stb. hátrányt jelölő lényegi tartalomra utaló rövidítés. Ilyen a citrom, otromba, trombita esetében. A sólé belső vegyi trom*. A szó – salétrom, sólétrom – a latin nyelvnél jóval régebbi. Erre bizonyítékként Dr. Hársing Lajos: A balzsamozás című könyvéből való idézet: „A balzsamozás technikája az időszámításunk előtti második évezredben volt a legfejlettebb. A megbízó anyagi helyzetétől függően három módszert alkalmaztak. […] Sebészi beavatkozással eltávolították a belső szerveket. Fertőtlenítés után négy fedeles edénybe (kanopusz edények) helyezték, gyógyfüvek közé. A testüreget többféle illatszerrel töltötték meg. Ezután hetven napig salétromban tartották, majd gyantás vászonba göngyölték, és koporsóba tették. Végül az edényekkel együtt a sírkamrába vitték.” (Kiem K.S.)  http://iqdepo.hu/dimenzio/22/22-16-06.html   Nos, i.e II. évezred! Salétrom már volt, hol voltak ekkor a latinok?Hogy ez a trom még mit rejt az később derül ki. Az átrium is lehetett átrom az ősmag(yar)-nyelvben. Az átrium más néven szín, lugas, mely előbb fedetlen, majd részben fedett átjáró volt a bejárat és a ház közt. Később beépült a teátrum szóba. Az idegen hangzású tromf is tartalmat rejt: magasabb értéket, hatalmat a többi fölött. Ilyen széleskörű jelentéssel még vannak gyökeink, melyek szavakba épülve értelmi meghatározók. Például az sz hanggal alkotott gyökök bármely irányban jelképes és valós kiterjedést: asztag, asztal, terpesz, arasz, feszít, szél, ész, szét, száj, beszéd stb. A b hanggal alkotott gyökök nagy jelentésűek. Például: bálna, bölény, bika, barlang, bánya stb. Hasonló  a gany, gány, geny, gény, guny, gúny, mely a genny, genyó, ganyé, gúny, gúnya, szegény, cigány és más szavakban értelemmeghatározó.