RÚZS, RÜGY

RÚZS – Az ajak színezésére való, rudacska alakú kozmetikai szer. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: francia] A RÚZS az R.ZS – ZS.R teremtőgyök hangjai: RúZS, RúZSa – ZSaRát, paRáZS. Ezek mind vöRÖSek. A RÚZS francia nyelven ROUGE alakban írandó. E francia szó a RÓZSa, a piROS, vöRÖS színnevekből módosult ROUGE alakra, amely kiejtve RÚZS. Vagyis: eredete az ősmag(yar)-nyelvi piROS RÓZSa, ez az alföldön RÚZSa, tehát magyarul írható, kiejthető, érthető szó. A francia nyelv nem birtokol más szóalkotó elemeket, csak amelyeket az ősmag(yar)-nyelvből megörökölt. Ezek egyike a piROS, vöRÖS színt kifejező ROUGE, amelyre franciául vékonyka magyarázat létezik, ám magyarul minden jellemzője elősorolható.  

RÜGY – Gömbölyded, vagy megnyúlt, fejletlen növényi hajtás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A RÜGY az R.GY – GY.R teremtőgyök hangjai: RüGY – GYüR. 
A növény ágának kérgén kikeletkor GYŰRődés keletkezik, egy kis duDOR, mint GYÜRke a kenyéren, majd kibújik a RÜGY, amelyben az új élet sarjad. A RÜGY a növényág kisGYERmeke. Köztudott, hogy az ÜGY – folyamat, a RÜGYben is folyamat játszódik le, életfolyamat, életeREDet. az ered, red, regy, gyer. Igen RÜGY a GYERmek is. A CzF Szótár így ír a RÜGYről: „Rosz rügy átv. ért. a székelyeknél am. rosz gyermek. Minthogy az első értelemben vett rügy rendesen piros, rőt szinü alakban vagyis héjban búvik elé: innen okszerüleg azon r gyökhangu szókhoz rokonítható, melyek vörös szinre vonatkoznak, mint, rőt, rüh, rós, róska, riska.” (kiem. K. S.) A RÜGY pirosas színben eRED. Érdekes nyelvi összefüggések, és minden eredet az ősmag(yar)-nyelvre vezet vissza. A fehér szín felbontásakor az első eREDő szín a vörös. A vöRÖS, RŐT (rőt – rőd – red) szín angol nyelven RED. Akkor az honnan ered?
——————————————-
Mind a francia, mind az angol nyelv, de minden más nyelv is, összes szóalkotó gyökszavait az ősi anya-nyelvből, az ősmag-nyelvből, az ősmag(yar)-nyelvből örökölte meg.  
Egyetlen saját gyökszót sem birtokolnak!  
Ezeket a mai magyar nyelven lehet felbontani elemeikre, és csak a mai magyar nyelven adható azokra magyarázat.  
Ezt a világ egyetlen anyaszült nyelvésze sem tudja megcáfolni!