Röviden a B.S – S.B gyök: BáS – SáB kapcsán:

A BÁ ősgyök valami nagyot jelent mindig (bácsi, bálna), a BÁS jelentése szép (babás). A bibliai BÁSán gazdag vidéke, vagy a szép SÁBA nevű föld gyönyörű királynője. Abban az időben még gyönyörű föld volt AFRIka azon része, hiszen a földrész nevében az AFRI értelemadó hangnyaláb a szépség, üdeség, életteliség jelölője (az Afrika címszónál).

A SÁB gyök, a lehető hangváltások alkalmazásával több jelentést ad. Ezek: S – SZ – Z – ZS – C – CS vagy B – P – F – V. Ha belegondolunk, hogy ezeket a hangokat bármikor válthatja nyelvi alanyi jogon a legerősebb R, vagy a leglágyabb L, az alig hallható H –, amelyeknek szintén megvannak a maguk rokonhangjai – akkor ezekből oly hatalmas láncolat építhető ki, akkora bokrosodás, hogy eláll a lélegzet. Itt csak néhányat villantsunk fel.  

Például: SÁB – SÁF – SZAF – SZÉP – SZÍV – CIF – CSAP és mások. Az ezekből építhető, SZÉPet jelentő nevek SZAVai is: SÁFrány, CIFra. A cIFRA SZÉPet jelentő hangnyalábja AFRIka, AFROdité, EUFRÁtesz, NOFREtete, rEFRÉn, OFRA női nevekben stb. A ciFRA leharapott szóvégét megörökölte a német nyelv: ciFRAu – FRAu = nő, hölgy, asszony. A CSAP – kiágazás. Az utódok is CSAPok. Innen a CSABA név egyik névadó jellemzője. Az inkák királya CSAPU NAPA azaz NAP FIA. A fiak, leányok mindig SZÉPek. A SZAFt finom ízek gyűjtőneve. De ezzel a gyökkel természetszerűen eljutunk a SZAP, a SZÉPség kötődésű érzelmi csúcsig, a SZER gyökig, a SZERelemig, az életet megújító egészséges nemiségig. Nem a ma dívó, elüzletesített, érdek- és élvhajhász, fajtalan mocsokra gondolok! Ezek a gyökök mind fordíthatóak, és úgy is értelemmel bírnak.
A SZAP – PASZ, két ellentét: SZAPorodik vagy PASZkonca, azaz PASZ-szív. A SZAPorodáshoz kötődik a PASZita időszak, a gyermekágyas ASZ-szony nemi PASZ-szívitása. Tagadhatatlan nemi kötődésű szavak a: POZitív, POZíció, PLUSZ. De meglepően sok kifejezésünk van, amelyek részeikben utalnak az egészséges nemiségre. A lenni ige ősi VASZ alakja, amely a VA ősgyökkel már vízre is utal. A Biblia szerint a világ vízből és víz által állt elő Isten (hatalmi) SZAVa nyomán. Ezeket nem én mondom – mindannyit tartalmazza a nyelv. A nyelv nem hazudik! Nem, mivel nem hatalmi érdekek nyomán alakult ki, hanem a génekbe épített teremtői nyelvszerkezeti váz alapjaira épült korszakokon át. A nyelv sűrítette az életre vonatkozó összes bölcseleteket. Aki magyarul beszél – az eredeti ősnyelv egyenes ági utódnyelvén –, és igyekszik megismerni annak mélységeit, annak nincs szüksége bölcseleti írások olvasására, mert saját édes anyanyelve minden szavában benne rejlik az élethez szükséges bölcselet. Írtam a ciTROMról, hogy különleges egészségmegőrző tartalma van, de ugyanígy a peTREZSelyemnek is. Én nem ismerem különösebben hatóanyagaikat, de tudom a nyelvből, hogy amit TR.M vagy TR.ZS vagy más utóhangokkal jelöl, abban valami olyan tartalom van, ami létfontosságú hatással bír valamilyen életfolyamatra. A ZS hangot tartalmazó értelemadó gyökök: EZS, ÁZS stb. meghaladhatatlan értékeket írnak le. Ilyenek: varÁZS, ÁZSió stb. Mindezek fordítottjai is. Ezzel nem azt mondom, hogy csak az említettekkel kell élni. Minden gyümölcs nevében, alakjában, belső tartalmi felépítésében hordozza hasznos voltának ismertetőjeleit. Írtam többször, hogy minden magyar megnevezésbe három névadó jellemző épül be. Az ALMA az ALapgyümölcs, amelyet mindig MA kell enni! Kezdetben AMA, OMA, fogyasztása (evés, eme, ama) mindennap ELsődlegesen szükséges: ALap, ELeve, enni, MAjszolni. Benne van a nevében. A tengelyében levő LM páros, mint jellemzőt takaró alvó L.M – M.L gyök: LeM – MeL, azt is jelzi, hogy kelLEMes ízű, OMLékony gyümölcs. Azt is jelenti, hogy MALOmban, azaz présben zúzva, OMLAsztva kinyerhető édes leve tartALMAzza a gyümölcs javát. A többi gyümölcsöt is lehet tanulmányozni. A gyümölcsök nem gyógyszerek, de rendszeres fogyasztásukkal megelőzhetők komoly bajok. Kérdezzenek meg egy elhivatott orvost. Ne a gyógyszert erőltetőket! Tehát a fentiek alapján –, ha a magyar nyelvet, mint évezredek bölcsesség sűrítményét vizsgáljuk, bizony komoly dolgokra jövünk rá.