ROVANCS

ROVANCS – Pénztári, leltári ellenőrző vizsgálat. Rovatokkal lát el valamit. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A ROVANCS szó az R.V – V.R gyökből indul: RoV – VeR, ezek az emberi közlési formák alapszavai: ROVás (írásjel) és VERba (beszéd, paláver). A roVancs V hangja szétVálasztás értelmet visz a szóba, a rOVAtok beszédesen tisztázzák, mi hova tartozik. A V hangcsoport – OVA – a rOVAncs ÍVE, adatlapja, egy kÍVÜlállónak, ránézésre, látványként olyan, mint a szétszórt fÖVEny, zAVAros tömeg. A beAVAtott számára viszont, mint tiszta ÜVEg, átláthatÓVÁ teszi a tényállást, megszünteti a zAVArt. Mint fénycsÓVA pásztázza át a rOVAtokat, könnyen kÖVEthető: az elhEVErő készletekből mi hOVÁ tartozik, nincs kAVArodás. Van lehetőség mŰVEletek elvégzésére, adatoknak a rOVAncsból kIVOnására, jAVÍtásra. A V.N – N.V gyök: VaN – NiV, a lenni ige jelen ideje. A jól vezetett roVANcs a pillanatnyi tényállást mutatja, a NÍVót, a szintet, annak VONalán vezet végig. Az NCS hangcsoport – ANCS/O – a jól vezetett rovANCS átfogó keret, mint egy abrONCS, lényegre szorítkozó, akár a bilINCS. A csaló mANCS (kéz) nyoma, a kANCSAlítás, fANCSAlítás (ferdítés, csalás) könnyen leleplezhető. Az NCS – CSN kapcsolat: a rovaNCS beszédes adattár, tényekre pontosan rákattanó, mint a kiliNCSmű raCSNija. Magyarul magyarázható magyar szó. A fenti példák mutatják: szóalkotó elemei szervesen épülnek be a magyar szavak szerkezetébe.