REPLIKA

REPLIKA – Csattanós ellenérv, visszavágás, talpraesett válasz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz és francia] A REPLIKA R.P – P.R gyökből indul: ReP – PeR. Több érv is van az ősnyelvi elemekből eredés mellett. Egyik a REPedés ROPpanó, csattanós hangja.

Továbbá a REPül gyökszava, hiszen a gyors, talpraesett válasz olyan, mint egy visszakéz (tenisz)ütéstől REPüLŐ (labda). A harmadik a PERel szavunk, amely az éles vitatkozás megnevezésére is használatos (rep-lika, per-lika, perlő). A vita: PERgő szavak oda-vissza össztüze. A PL hangcsoport – EPLI – aki rEPLIkázik, olyan mint a kerEPLŐ. Ehhez két szerEPLŐ kell. A rEPLIka gyors, tALPrAesett válaszadás. A szóban levő PL páros alvó P.L – L.P gyök: PeL – LeP, a LEP szó alkotó hangjai. A gyors, taLPraesett válasz megLEPő is egyben, és telitalálatos visszavágás, azaz PALlás (pall = üt), a PELre, azaz a (arc)bőrre, testFELületre. A P hangot esetenként váltja az F vagy V hang: a FELel, VÁLaszol szavaknak ugyanaz az értelmük. Az L.K – K.L gyök: LiK – KiL, ha a párbajt vesszük alapul a repLIKa, a találó visszavágás LIKat üt, amely lehet végzetes: KIL. Az utódnyelvi KILL = öl eredete az ősnyelvben keresendő. A mesékben a KILencedik próba volt a mindent eldöntő, amelyben a mesehős megÖLi a sárkányt, KIOLtja tüzét, megmenti a szüzet. A szópárbajban is lehet LIKat ütni a másik fél gőgjének pajzsán. A K hangcsoport – IKA – a megfelelő OKOs, ÉKEs, AKAratos visszavágás, amely a jó ellenérv elengedhetetlen jellemzője. Az IK gyök gyors mozgást jelent, de egyéniséget is: KI vagy? IK vagyok, aKI a jó replIKÁval KIIKtattalak, mint tényezőt. A PL – LP kapcsolat: a rePLika jól aPLikált (alkalmazott) válasz(csapás) a kaLPag és taLP közé, vagyis az egész egyénre, egyéniségre. Itt is igazolva van, hogy az utódnyelvek csak a már meglévő ősnyelvi gyökkészletből gazdálkodhatnak.