REG – jó példa a magyar nyelv rugalmasságára

REG – Reggel. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: finnugor] A REGgel az indulás, eleREdés, az eREGelés kezdete. Ehhez kapcsolódik a nyeREG, seREG, amelyek szintén az indulásra kész állapottal kapcsolatosak. REGGEL indul a nap.

Még érthetőbb a REG, ha régiesen írjuk: REG-vel indul a nap. A másik vége: ESTve/l  (est-vel zárul). Az R.G – G.R teremtőgyökből képződve, a fordítottja is értelmes gyök: GER, GERjed, azaz indul. A REG maga az indulás, az eREGelés kezdete. Ugyanez a gyök jelen van a nap befejezésének leírásában: öREG este van. Az időskori, az öREGséggel járó betegségeket egy – úgymond – görög szóval fejezi ki az orvostudomány: GERontológia. Ezt az ógörög nyelv az ősmag(yar)-nyelvből örökölte a leváláskor. Bizony öREGkorban már GERjednek gondok az egészség körül. Ám ezt így csak magyarul lehet kifejezni, azon a nyelven, amely örökölte az ősnyelv, az ősi anya-nyelv, az ősmag-nyelv, az ősmag(yar)-nyelv szerkezeti felépítési vázát, és szóalkotó ősgyök-, gyökszókészletét. 
Nincs az a nyelv, amely ezt így kifejezhetné. A REG ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó.