RASSZ, RAZZIA, REAGÁL

Ősmag(yar)-nyelvi elemekből állnak, mivel innen örökölték
RASSZ – 1. Emberfajta. 2. Fajtájának jellegzetes vonásait érdekesen, tetszetősen mutató. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < olasz < ?] A RASSZ szó az R.SZ – SZ.R teremtőgyökből képzett: SZáR – RéSZ.

A  SZÁRmazás SZÁR gyökszavának fordítottjából, a RÉSZ gyökből módosult: RÉSZe a RÉSZekre osztódott emberi fajnak, egyik  SZÁRnya, leSZÁRmazási ága, RÉSZe, RASSZa. Tehát ősmag(yar)-nyelvi eredetű szó.  

RAZZIA – Valamely terület rajtaütésszerű rendőri átfésülése, ellenőrzése, bűnözők kézre kerítése végett. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia < arab] A RAZZIA az R.Z – Z.R teremtőgyök bővítménye: RaZ – ZüR. A RAZZIA nagy ZÜRZAvaRkeltés. A R az eRő, eRőszak kifejezője, a Z a ZavaR, ZüR. A RAZZIA szóba a hangok eredeti ősmag(yar)-nyelvi, ösztöni ősértelmüket viszik be.   RE- – Előképző. Újra vagy vissza. Ellen-. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin]   Minden utódnyelvi szóban a RE, mint előképző az újRA, helyRE értelmet képviseli. Az ellenhatás (reakció) esetében is az előző állapot helyREállítását célozza. A latin nyelv megörökölte az ősmag(yar)-nyelvből!   REAGÁL – Szerv(ezet), életműködés valamely hatásra valamilyen mozgással, változással válaszol. A szem reagál a fényre. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] A REAGÁL a RÁAKAD szóból módosult a latin nyelvben. A REAKció ugyanez a fogalomkör. Valami hatás ér, amit az érzékszervek észlelnek, RÁAKadnak, beleAKadnak. Az EA kötött magánhangzó-páros az észrevétel hangkifejezésének része: Ez Az! A tudomásvételtől kezdve az érzékek RÁÁllnak, úgymond kezelik a helyzetet, és a hatásnak megfelelően alAKítják a visszahatást. A szem ily esetben szűri a fényt, hunyorít. A reAGÁL szó a G hanggal visszamagyarít, azaz félreérthetetlen magyaros értelmet ad. Aki ÁGÁL, az mutatja magát, akár egy kiálló ÁG, nem rejtőzik, hanem vilÁGosan tudatja, hogy szembemegy a kialakult helyzettel, és helyükRE rAKja a dolgokat.