RÁK, KANCSER

RÁK2 – Hámszövetből kiinduló, csomó, beszűrődés vagy fekély alakjában támadó rosszindulatú daganat, illetve vele kapcsolatos betegség. [bérnyelvész: nk: – latin] A RÁK R.K – K.R gyök: RáK – KáR.

A RÁKbetegség ily megnevezése több okból is születhetett.

Egyik a sötét kilátás, a fekete, KARa = fekete, halál. A fekete színt a ősgyökkel, a KÁR szóval is jelölték.

A másik a betegség, a KÓR idején tapasztalható folyamatos testi sorvadás, visszaesés, amely a hátrafelé úszó RÁK példája – RÁKlépés.

De a szeretett személy elvesztése is hatalmas KÁR egy családnak.

RáK – KóR – KáR hangváz: R-K – K-R – K-R.

A RÁKbetegség többnyire a KOR előrehaladtával jelentkezett, ma már fiataloknál is gyaKORi. Következménye a KÉRlelhetetlen halál.

A bérnyelvészet szívesen kapaszkodik a CANCER megnevezésbe, gondolván, hogy ez biztosan nem magyar eredetű, hanem latin: CANCERkancser. Persze, lehetett ez a betegség előbbi megnevezése is a korai időkben.

Azonban van egy ősszékely szó, amely ma is él a székelyföldi Sóvidéken: KONCSOR. Valaminek az elferdülését, elcsavarodását jelenti az: elKONCSORodik szó.

A rendkívüli fájdalmakban szenvedő beteg, GÖRCSÖK miatt KONCSORodott, KANCSERedett betegágyán, és e kép nyomán, már a korai években így nevezték meg a betegséget: KONCSOR, KANCSER.

A szót később megörökölte a latin nyelv, és hangzástörvényei, írásjel rendszere szerint módosult: CANCER.

KaNCSeR – CaNCeR – KoNCSoR hangváz: K-N-CS-R – C-N-C-R K-N-CS-R

A RÁK, a KANCSER csak KONCSORodott emberi RONCSOKat hagy maga után.

KaNCSeR – RoNCSoK hangváz: K-N-CS-R – R-N-CS-K.

Tehát a RÁK, KANCSER (cancer) megnevezések ősnyelvi eredetűek, a latin és más nyelvek csak megörökölték az ősnyelvből.