PURPARLÉ

PURPARLÉ: Nem magyar szó egészében, de mégis minden eleme az. Mintha magyar építőelemekből épülne francia ház.
PURPARLÉ – Beszélgetés, eszmecsere. [francia] A PURPARLÉ P.R – R.P gyökbővítmény: PuR, PaR – RuP, RaP A szóban levő P hang a beszélgetést jelentő szavakban jelen van: lePcsel, Pletykál, Pofázik, Paláverez és mások. A RAP gyök a modern énekmondó stílus megnevezésének gyökszava: RAPper. Ha a P > B > V > F  .váltást alkalmazzuk, akkor a PURPARLÉ alkotó gyökszavai változnak, de értelmük ugyanaz lesz. A BUR gyök hangértelmű, BURukkol a galamb, de a VARrogás is beszéd, Dicsőszentmárton környékén, aki dicsekszik, az VERi a száját. A paláVER is beszéd. Akinek gyorsan FORog a nyelve, az PERel, amely szó szintén beszédet jelent. Az RP hangcsoport – URPA – is hangadás, beszéd értelmet visz a következő szavakba: cIRPEl, hÁRPIa, hÖRPÖl, kÁRPÁl, sERPEnyő, szÖRPÖl, mint magyar értelemadó szóalkotó egység. Az RL hangcsoport – ARLÉ – is magyar értelemadó egység. Jelen van a: pERLŐ, gERLE, hÍRLIk, susÁRLÓ, vásÁRLÓ szavakban, amelyek hangadásról, gondolatcseréről szólnak. Az R.L – L.R gyök: RóL – LíR elmondja, hogy RÓLa szól a beszéd. A LÍRa is hangkibocsátó, hiszen hangszer. Tehát a PURPARLÉ szó, világosan magyarázható ősmag(yar)-nyelvi elemekből áll.