POLITIKA

POLITIKAA társadalom, az állam vezetésére, a hatalom megszerzésére, megtartására irányuló tevékenység. [bérnyelvész szerint: nk:francia < latin < görög] A POLITIKA szó a P.L – L.P gyökkel indul: PoL – LoP. A POLitika az alkalmas PILlanatot lesi, hogy LÉPjen a jelképes sakktáblán. A POLitika a POLiszokban, nagyvárosokban indult el a népbizalmat megLOPó útjára valaha.  Szerves része a diPLOmácia, amely az elkendőzés, figyelem elterelés, hazudozás magas művészi szintre emelt, szövevényes, ravasz, körmönfont, színesen burkolt, aljas húzások eszközrendszere.

Az L hangcsoport – OLI – az ÓLÁlkodó szóban a legkifejezőbb a pOLItika jellemzésére. Gondosan ELŐkészíti a kétértelmű mondandóját

Az L.T – T.L gyök: LéT – ToL, a poLITika LÉTeleme a TOLogatás, az alkalmas pillanatban lecsapás.

A T hangcsoport – ITI – a helyzetek megÍTÉlése, a polITIkai eszközök kellő, kedvező időben mozdÍTÁsa létfontosságú. A jó poLITIKAi húzás a LÉTÜKEt, fennmaradásukat jelenti.

A T.K – K.T gyök: TiK – KéT, a TIK, TÁK az ősnyelven munKÁT jelentett: TÁKol, TÉKol, TIKol, KOTol, alKOT stb.

A POLITIKA, különböző elvi ALAPOKAT valló, jelképesen más-más TELEPEKen szerveződő, más-más ELVEKET (p > v) valló PÁRTOK (l > r) küzdelmeinek helye, színtere. Egymás előtt nem fedik fel a kártyaLAPOKAT.

PoLiTiKa – aLaPoKaT – TeLePeK – LaPoKaT

hangváz: P-L-T-K – L-P-K-T – T-L-P-K – L-P-K-T.

A mindenkori POLITIKA mindig legkevesebb KÉT ALAPon, KÉT LAPon, KÉT LÁBon (p > b) áll. Ha az egyik elbukik, ott a másik.

PoLiTiKa – KéT aLaP – TáPoLóK – LaPíTóK

hangváz: P-L-T-K – K-T-L-P – T-P-L-K – L-P-T-K.

Az őket hatalomra segítőik a TáPoLóK. Hatalomra kerülés után a POLITIKA viszonozza ezt. Vagyis előnyökben részesítik azokat, akik a fő eszközt a KAPITÁLt, azaz a pénzALAPOKAT biztosítják, a választás megnyeréséhez.

PoLiTiKa – KaPiTáL – KéT LaP – PáRToK

hangváz: P-L-T-K – K-P-T-L – K-T-L-P – P-R-T-K.

A nép az, AKITŐL LOP bizalmat, esetenként egyebet is. Beférkőzik bizalmába kedvező ígéretekkel. Az ígéretek be nem tartását követelők előtt LAPÍTÓK őkelméik. Nem vállalnak felelősséget semmiért. Ha veszítenek, akkor finoman szólva KAPITULálnak, amint a régi védvárak KAPUTÓL elálló őrsége, azaz feladják állásaikat. A ciklus végén csak úgy, KALAPOT emelve távoznak.

PoLiTiKa – aKiTőL LoP – KaPuTóL – KaLaPoT

hangváz: P-L-T-K – K-T-L-P – K-P-T-L – K-L-P-T.