POLISZ

POLISZ – Ókori városállam. [ógörögnek mondják] A POLISZ szó a P.L – L.P gyökkel indul: PoL – LoP. Az eredeti ősnyelvi szó: FALAS, de élt az eszező, f > p hangváltással a POLISZ megnevezés is, amely később megragadt az ősnyelvből kialakuló ógörög nyelvben.

Megfigyelhető a továbbiakban az F, P, L vagy V, R hangok szerepe a vonatkozó szavakban. A vándor népek sátorban éltek, a leteLEPedett földművelők kunyhókban. A sátor LEPelből, lePELből készült. Már a kunyhók, tanyaházak építésénél megjelent a FAL, amely FÁból éPÜL, és FELemelkedő. A romló álLAPotok miatt a tanyák lakói FALvakba tömörültek, hogy együtt védekezzenek a LOPó, raBOLó hordák, csürhék ellen. A raBLóháború* neve az ősnyelven LOPta volt. Ez él a háborút jelentő olasz LOPta és a román LUPta szavakban. A FALunak volt egy imádati céllal éPÜLt, FALlal körülvett éPÜLete, amelybe vész esetén a nőket, gyermekeket, öregeket menekítették. A FALvak kunyhóit PALlérok építették, a későbbi FALas, POLisz tömörülések nagy, magas FALait szintén. A FALAS tömörülést nevezték VÁRASnak is (f > v, l > r). A köveket szépen PALlérozták. A PAL gyök, ütést is jelent (pallos), a FALakhoz szükséges köveket ütve, PALlva FARagták (l > r). A POLiszok, azaz védőFALakkal körülvett, erődített városok az időközben már hadakká fejlődött, egyre vadabb, gyilkos LOPók, raBOLók (p > b), raBLóháborúk ellen éPÜLtek. Tehát a közhiedelemmel ellentétben, a városok nem az emberi társadalom fejlődésének jelei, hanem a közerkölcs romlásáé. Az igazi, mindenki által, minden időben, így ma is kedvelt, vágyott emberi lakhely a kisbirtok közepén álló tanyaház. Minél jobban romlott a világ állapota, annál több erődített FALas, azaz POLisz, épült a LOPók ellen. Az L hangcsoport – ALA, OLI – az ALAp, fALAk, szÁLLÁs, pALOta és más szavakban. Az L.S – S.L gyök: LeS – SeL, eszezve: LeSZ – SZáL, a FALak mögött mindig LESben álltak az őrszemek, hogy a SZÁLlást védeni tudják támadás esetén. A FALASokban, VÁROSokban, POLISZokban rendet kellett tartani, így szükség volt egy uralkodóra: FÁRaó, BÁRó, KIRály stb. Szükség volt hatékony rendvédelmi szervekre. Némely nyelvekben fellelhető ma a POL gyökre épülő megnevezése e szerveknek. A FALASokban, VÁROSokban, POLISZokban fejlődött ki a felsőbbrendűségi érzésből táPOLt, a környező térséget uralni kívánó POLitika.
/*/ Az ősiségtől a mai napig minden háborút raBLás, LOPás céljával indítottak vagy arra viszontválaszul.