PINGVIN

PINGVIN – A Déli–sark vidékén élő, repülni nem tudó, fölegyenesedve járó, fekete-fehér tollazatú úszómadár. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < ? ] A PINGVIN nem kaphatta nevét alig másfél ezredév óta formálódó, mindenhonnan kölcsönző, és kifejezéseiben ma is rendkívül szegényes, örökösen alakulgató angol nyelven.

PINGVINek, mint békésen totyogó gyalogmadarak, már az emberiség történelmének hajnalán emberközelben léteztek, és nevet is akkor kaptak. Két kötött mássalhangzó-páros áll összeolvadva a szó tengelyében: NG és GV. A PINGVIN nem repül, úszómadár, a PI gyök a vizet jelenti: PI, PÜ, PO stb. Az IN helyrag is, mely kétszer van benne a szó mai alakjában. Járása INGadozó, kis területen bolyoNG, csoNGolyog (ez is régies), és mintha mindig feszeNGVe állna. A PINGVIN a parton nagy csoportban PIhenő, zajoNGó madarak látványát nyújtja. Régiesen mondva: nyuGVást ül. A vízben, a teNGerben van elemében (pi, pü), neve lehetett PÜNGVIN is a kezdetekkor. Mintha azt mondaná a szó: vízen, azaz PÜN CSÜNGVÉN > PÜNGVÉN > PÜNGVIN > PINGVIN.