PERJE

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
PERJE – Laza bugájú fű. [A MÉKSz szerint: szláv] A CzF Szótár leírása: „Népies nyelven jelent holmi burjánféle növényt, mely kivált a parlagon hagyott, vagy hanyagul mivelt földeket borítja el, honnan e tréfás közmondás: Szántatlan földet Perje Péter birja. Perjének nevezi a nép különösen a taraczkot, mely nála máskép: lábas perje, búzalevelüfű, ebgyógyítófű; növénytani néven: taraczkbúza (triticum repens). Gyöke a körös mozgást vagy terjedést, növekedést jelentő per.” Amint a CzF Szótár is megjegyzi, a perje terjed. A szó rj párosa erre utal: terjedő, mert erjedő erő van benne. Ilyen a burján, a gyom, a föld édes gyermeke. Erre az ízléstelen szlávozásra válaszul néhány rj párossal alkotott magyar szó, melyek mindegyikéből kiérzik a benn rejlő, növekvő belső erő. Íme: borjú, burján, cserje, erjed, férj, ger­jed, hajrá, kurjant, marja, sarj, terjed, túrja, virjad és még vannak mások is. Az rj páros hangjai fordítva a jár szót alkotják. Az rj páros hangjaival alkotható a rejt, rejlő, rajzó, melyek szintén az elrejtett vagy épp kiszabaduló erőről beszélnek.