PERFEKT – Tökéletes

PERFEKT – Tökéletes. [NEM nk: latin] A PERFEKT szó is P.R – R.P gyökből képzett: PeR – ReP. A PER kör, vagyis ép, kerek. Teremtői akarat szerint az élővilág minden faja két összetevőből, PÁRból szaporodik. A PÁR összeFEKTetéséből létrejövő utódok: PERFEKT teremtés. A FEK gyök a FAKtor szóban a tényező, teremtő, alkotóerőt jelenti. A PER: éP, kERekített, s a tökéletes KÖR a teremtés tökéletessége. A régi bölcselőknél az emPIReum a világ legfelsőbb része, a tökély KÖRének PEReme. Az RF hangcsoportja – ERFE – a pERFEkt szerkezet, alkotói fURFAnggal tervezett. Az első hÁRFA, készítéséhez is kellett a fÉRFIas fURFAng. A kARFIol FRaKTálszerkezete teremtői, alkotó fURFAngról árulkodik. A PeRFeKT – FRaKTáL hangváz: P-R-F-K-T – F-R-K-T-L. A PERFEKT és a FRAKTÁL tükrözi Istennek – a nagy egész és a töredékek apró részleteibe menő – tökéletes teremtő képességét. A szó tengelyében álló RF páros alvó R.F – F.R gyök: RaF – FoR, a teremtői erő, FORca, FORte, vagy körülölelő, pontosan RÁForduló PERem, keretben tartó RÁF gyökszavainak alkotó hangjai. Az F.K – K.F gyök: FeK – KeF, az élet FAKadása (fecundatio), FOGantatás (k > g), nemzés (kef) útján leFEKTetett alap. A KT hangcsoport – EKT/E – a szerkezeti elemek pontos helyükre IKTAtása. A KT páros, mint K.T – T.K alvógyök: KoT – TöK, vele alKOTható szó a KÖT, amely fordított gyökként a tak, ták, tek, tök, kot, köt stb. gyökökben alKOTásról szól. Ez esetben: TÖKéletes KÖTés, pontosan helyére KATtanó alKOTóelem. RF – FR kapcsolat: ami peRFekt, jó értelembe vett alkotói fuRFanggal készült, tökéletes, szép, és hasznos, akár a sáFRány* virága (látvány és íz). KT – TK kapcsolat: ami perfeKT, az TöKéletesen helyére KaTtanó, iKTatható, lehet példaként hivaTKozni rá. A PERFEKT ősnyelvi elemekből összeálló, latin nyelvbe beszáradt szó, amelynek mondandója csak a mai magyar nyelven kelthető életre.

/*/ A SÁFRÁNY szó, s > sz, f > p és r > l váltással: SZÉPLÁNY. A SÁFRÁNY a nő SZÉPségét tükröző virág, de a gyakorlatban ízesítőként is használt. A SÁFRÁNY a SZÉP nő jelképes ÍZe is. A SÁF, SZÉF jelent tartalommal tölthetőt, tartalommal rendelkezőt. Jelent SZÉPet, de jelent hatalommal bíró SÉFi FŐSéget is. A SZÉP LÁNY hatalommal bír. SZÉPsége a SÉFi FŐSégének biztostéka, és ha okosan használja, saját és párja életébe olyan jelképes egyedi ÍZt tud varázsolni, amely minden más ÍZ utáni vágyakozást semlegesít. Ez a nyelv kifejező erejének csodája, amelynek hangjai, gyökei, mint több jelentést (legalább három) hordozó sűrítmények épülnek be a szavakba.