PÉNZ

Időszerű újévi fogalmak
PÉNZ – A gazdasági életben általános értékmérőként és csereeszközként használt érme, bankjegy, államjegy. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv < germán] Mindkét nép az írott történelem derekán jelent meg, a germán előbb, a szláv később.

Két nép, melynél szóba sem jöhetett semmiféle kereskedelmi, ipari műveltség, mely a PÉNZ szerepének, fogalmi összességének kigondolásához, előállításához kellett. Sem a durva római rabszolga létből szabaduló, egységesnek semmiképp nem mondható szlávok, sem az örökösen áRMánykodó geRMánok nem voltak annyira műveltek. A PÉNZérmét az ősmag(yar)-nyelvet beszélő föníciaiak, punok találták fel ÚJRA! De az ARANY, EZÜST, mint szépen CSENGŐ, PENGŐ fémek már jóval azelőtt ARÁNYító, értékVÁLTÓ (innen a valuta) nemesfémek voltak, és a PENG szó már akkor megragadt az emberek tudatában, még a nyelvrobbanás előtt! Az ARANY, EZÜST, érmékbe öntve is CSENGŐ, PENGŐ, ZENGŐ hangot adó fémek. Ez is benne van a névben, és a világ sok nyelvében erre a gyökre épül a PÉNZ szó. Figyeljük meg az alább felsoroltaknál. Vagy a PEN gyökszó vagy a PENGő haNGot utánzó NG páros jelen van: cseh PENíze, dán PENGe, izlandi PENiNGar, indonéz uaNG, latin PEcuNia, litván PINiGai, maláj waNG, norvég PENGer, orosz dENGi, román BANi, svéd PENGar, szlovák PENiaze, thai NGei stb. Sok nyelven az ARANYra utaló PARA, a wallesi nyelven ARIAN. De az angol PENny is innen indul. Ezek mind a fém PENGŐ haNGjából ihletett név utódnyelvi torzói! A PENGŐ név, amely az ARANY, EZÜST fémeknek a szépen CSENGŐ, PENGŐ, ZENGŐ tulajdonsága nyomán alakult ki, oly mélyen élt már az ősmag-nyelv idején az emberek tudatában, hogy a nyelvrobbanáskor minden nyelv magával vitte valamilyen formában. A magyar nyelvben a PENGŐ PEN gyöke bővítménnyel adja a PÉNZ szót. Mivel a magyar nyelvben egyetlen hang vagy hangcsoport sem véletlen kerül a szóbeli helyére, így a PENGŐ NG párosát helyettesítő NZ és a magas É hang sem, amely a PÉNZ utáni Észveszejtő ÉrdeklődÉst jelzi.  
Az NZ páros érinti a PÉNZ jellemzőit. Példaként: broNZ (később az érmék anyaga), kíNZó (vágy megszerzéséért), öNZő, (hajszolása azzá tesz), voNZó (sokak számára az őrületig). és a NőZéshez is elengedhetetlen kellék.