PÉNTEK

Ősmag(yar)-nyelv
PÉNTEK – A hétfővel kezdődő hét 5. napja. [MÉKSz szerint: szláv] Még véletlenül sem hihető, hogy szláv eredetű szó lenne. A csütörtök címszónál rávilágítottam, hogy értelme szerint miért eredeti magyar kifejezés, melyből aztán a szláv nyelv a négyes számot nevezte, valamint onnan a román nyelvben levő olvas (a citi – olvasni, citire – olvasás) szó eredete (lásd a csütörtök címszót). A hét ötödik napjának megnevezésével nem vártak évezredeket a szláv nyelv megjelenéséig, sőt még a görögök megjelenéséig sem. Az ősmag(yar)-nyelven kapott nevet, és ez olyan értelmű kell legyen, mely a tétovázó, botladozó, sikertelennek induló csütörtök utáni felszabadulás tényét, érzetét foglalja magában. Az eredeti magyar megnevezésnek semmi köze nincs a bűn, bűnbánat szóhoz. A ű és az é hangok mögötti lelkiség különbözősége kizár minden ilyen irányú okoskodást. Az é hang tiszta és felfelé mutat (ég). Az ü, ű alanti hangok (ül, süllyed, bűn, sűrű). A péntek szó a kellemes érzés penderülő hangulatát árasztja. A szóban levő nt páros is inkább kellemes hangulatot árasztó szavak tengelyhangzója. A szó vége ek, és ez sem lefelé irányt mutat, hanem inkább jókedvet, lehet éknek is érteni, sőt helyenként úgy is ejtik. Péntek hosszabb, mint szombat, kilátszik a vasárnap – így szól egy, ki tudja milyen régi mondás. Lányról van szó. Mondjuk másképp: A pendely hosszabb, mint a combja, de a penderülésnél mégis kilátszik az eladó lány csintalan szépsége. (A péntek nap után az eredményeket összegző (tömböző, combozó) szombat nap jött, melynek semmi köze a zsidó sabbath-hoz. A zsidók jóval később jelentek meg a történelem színpadán. A szombat szóban az mb páros tömb jelentésű. A heti eredmények összegzése – tehát a szombat nap után – kinek milyen fölöslege volt, azzal másnap mentek a vásárba, vásárnapon. Akkor még a szerda volt a szertartások napja) Bizonyítékul idecsatolom az összes eddig fellelt nt párost tartalmazó szót, és a sor végére a páros hangjaival alkotható szót is, mely szintén a jókedvre utal. Íme: bakafántos, bent, bont, csintalan, csont, dönt, elefánt, érint, font, fontos, gyanánt, gyanta, gyémánt, hentes, hint, hinta, int, jelent, kacifántos, kacsint, kantár, kint, köntös, köszönt, kurjant, lant, levente, ment, menta, mente, mint, minta, ont, önt, palacsinta, palánta, pánt, péntek, pont, ránt, rettent, ront, sánta, szánt, szent, szinte, tüstént, viszont…, és nóta.  Tomory Zsuzsa amerikai nyelvész (levélben közölt anyagból) szerint a pén fény, ami nem kizárt, mivel a p és f, mint ajakhangok fölcserélődhetnek. Ez nem mond ellent a fentieknek, hiszen a péntek örömről, és ily módon fényről is szól.