PÉLDA

Ősmag(yar)-nyelvi szavaink
PÉLDA – Követendő cselekvés, magatartás, személy, közösség. [MÉKSz szerint: német] A magyar példa szóösszetétel. A pél és da. A da az ad gyök fordított alakja: da, példa. A pél, cél, mindkettő az él gyökből ered. A p hangnak ponthelyzetet jelölő értelme van (kép). A pél, az éles vagy élő pont, a cél, melyre tekinteni, s melynek irányába lépni kell, mert az ott életcél képe (lép – pél). Miért? Mert az él ősgyök a legfontosabb gyök, az élettel kapcsolatos kifejezésekben: élet, élés (élelem), lé (folyadék), leh, lég (levegő), a fokozás leg szava is mind e két hangból álló ősgyökre épülnek. Mind a cél, mind a példa szavak az élettel kapcsolatosak. Célkép adva: példa. Vagy: itt a kép éld azt át, és megtudod.