PECSENYE

Magyar szavak
PECSENYE – Sült hús. Táplálékul alkalmas hús. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A pecsenye semmiképp nem lehet szláv eredetű szó, csak azért, mert azon nyelvek egy részén hasonló a neve.

A CS.P, P.CS magyar teremtőgyök, és nagy szóbokra van a magyar nyelvben. Azon is érdemes elgondolkozni, hogy csak a magyarokkal állandó érintkezésben levő szláv népek nyelvében hasonló a neve. Az orosz, fehérorosz nyelvekben nem. Eszerint ők az átvevők és nem a magyar. A pecsenyének való húst laposra nyesik, és szó szerint odacsapják, régiesen lepcsentik a többi közé. A p és cs a csap, csep kulcshangjai, az ny vékony, nyújtott. Még bontható: pecs e nye. Vagyis odacsapva – pecs e nye, azaz cseppecske hús ez, nesze.