PARITÁS, PÁRT

PARITÁS – Értékpapír tőzsdei árfolyamának a névértékkel való egyezése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin] A PARITÁS P.R – R.P gyökből induló szó: PaR – RoP. A PAritás: az állami pénznem megfelelő ARAnyfedezettel védettségének (pa = véd, takar) mértéke.
Az R hangcsoport – ARI – itt is az ARÁnyt jelenti, a pARItás: pénzegységek értékének viszonya ARAnytartalmuk alapján. A PARITÁS addig szilárd, ameddig a kibocsátott bankjegymennyiség bármikor átváltható a névértéknek megfelelő ARÁnyú ARAny mennyiségre*. Példaként: ha az államnak van egymilliárd tallérnak megfelelő ARAnytartaléka, akkor kibocsát egymilliárd tallérnak megfelelő bankjegyet, amely bármikor beváltható az utolsó tallérig, s a bank nem omlik össze, mert jó a PARITÁS. Ha eggyel több tallért bocsátott ki, az utolsónak már nem jut ARAny. Ez csőd. Ha sokkal több bankjegyet bocsát ki, az pénzhígulás (infláció), a csőd előjele, amely csak különböző állami közbeavatkozásokkal kezelhető. Ilyenkor az állam értékpapírok kibocsátásával felkínálja ingatlanjait, hogy a pénznemet már ne terhelje. A T hangcsoport – ITÁ – az efféle tETTEket jelenti: a hITEltelenség takargATÁsát, a hITElesség látszATÁnak megőrzését, az egyén, a polgár csábÍTÁsát újabb hITElek felvÉTElére a parÍTÁsát vesztett értéktelen pénzből, s becsalni egy olyan alagútba, amelyből nincs menekvése.

*Ennek ma egyetlen állam sem tud eleget tenni, mivel a megfelelő ARAnyértékARÁny, a PARITÁS már nem létezik. Az államok aranytartaléka elúszott, teljesen függőségben vannak, egyik napról a másikra tengődnek, és bármikor beüthet a csőd. A nemzetinek mondott bankok értéktelen „játékpénzekkel” csalják a népeket, s hajszolják adósságba, kergetik a kétségbeesésbe, halálba, az adósságcsapdába becsalt embereket. Valakik a pénzvilág csúcsán azt hiszik, hogy ők kezelni tudják, kézben tartják a dolgokat. Ám ez egy napon kezelhetetlenné válik, visszaüt, s csúfos véget ér a harácsolás.  Akár a rosszkor elengedett parittyaszár, amely szemközt teremti kezelőjét.     

PÁRT (pártos) – Valamely társadalmi osztály, csoport érdekeiért küzdő politikai szervezet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A PÁRT a P.R – R.P gyökből indul: PaR – RaP.  A PÁRT szintén a két oldal hasonlatából született. Nincs itt semmilyen német vagy francia eredet. Amióta két ember, PÁR ember, azóta két különböző vélemény van. A névadó jelenség a folyó által két részre osztott terület két PARTja. A folyó ügyek mibenléti megítélése, megoldási módozatai által két részre osztott emberi csoPORT a két PARTon álló PÁRT ellentétes PÁRToskodó szembenállása. Elméletileg védenek bizonyos elvek szerinti álláspontokat. Vezetőik elvben képviselik az őket követők érdekeit. A mai gyakorlati tapasztalat szerint azonban nem képviselnek senkit, csak saját érdekeiket. A közért való kiállás csupán álca. Az igazi cél. munka nélkül élni és meggazdagodni. (Tisztelet az egy százalék tört részeivel mérhető, elenyésző kivételnek.) A rész megfelelője angol, germán, latin és a latinutód nyelveken PART és változatai. Vagyis ősnyelvi, ősmag-nyelvi eredetű, a két részre osztott, két fél, egy PÁR jelentése, ebből a PÁRT szó. A PÁRToskodás „áldásait” szemlélteti az RT párossal alkotott néhány szó, amely párhuzamot mutat. Az RT hangcsoport – ÁRTO – mutatja a pÁRTOskodás ÁRTAlmas voltát a csÖRTE, fERTŐ, házsÁRTOs, hóbORTOs, IRTÓ, sÉRTŐ, vIRTUs stb. szavakban. Az RT páros, mint alvó R.T – T.R gyök: RéT – TéR hangjaival alkothatók a TÉR, TÖR, TÜR szavak. A PÁRTok a két TÉRfélen elkülönülve helyezkednek el. Építő együttműködésükhöz TÜRelemre volna szükség, nem egymás ellen TÖRni, TORzsalkodni. Sem az angol party, sem a német Partei, sem a francia partie nem magyarázható teljességében, részekre bontva azokon a nyelveken. Csak a mai magyar nyelven adható átfogó, mély magyarázat a szó, a fogalom eredetére. Csak a PÁR gyök, RT hangcsoport, és az RT kötött mássalhangzó-páros, mint alvógyök figyelembevételével lehet elemezni ... magyarul.