PALÁVER, PÁLCA

PALÁVER – Afrikai négerek tanácskozása. Tárgyalás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < afrikai < portugál] A PALÁVER P.L – L.P gyökből képzett szó: PaL – LeP. Alapszava a PA, amely jelenthet védelmet is. Ismert a védőbeszéd fogalma.
A PALÁVER szó is az ősmag(yar)-nyelvre vezethető vissza. Aki sokat beszél, az székelyül: LEPcsel, LEPecsel, LAPatyol. Dicsőszentmárton környékén, aki sokat beszél, az VERi a száját. Az L hangcsoport – ALÁ – a pALÁver, beszéd, mint kiALAkult gondOLAt közlését jelenti. Ez a hangcsoport a szintén beszédet jelentő gALAtyol, de a dALOl szóban is jelen van. Beszédet jelentenek a VARrog, VERbál. Ez a VER, ősmag(yar)-nyelvi gyök, innen származik a latin verba, verbum, az angol word. A PAL gyökből a portugál palavla, spanyol palabra stb. De l > r váltással az olasz parola, parlare, a katalán paraula, parla stb. A fürj pityPALAtty nevében is jelen van a PAL gyökszó. Írhatnak bármilyen eredetet a szónak, jól látható, füllel érzékelhető, hogy magyar nyelvi elemekből épül, és hangzása is magyar. Szóalkotó elemeinek vizsgálatával elemzésével visszavezethető az ősmag(yar)-nyelvi eredetre.    

PÁLCA – Vékony, egyenes bot. Karmesteri pálca. Fenyítő eszköz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A PÁLCA szó P.L – L.P gyökbővítmény: PáL – LáP. A PÁ ősgyökből indul, amely jelentése szerint védelmez vagy ütlegel (páhol, náspágol). A szó LC párosa alvó L.C – C.L gyök: LéC – CéL, és mindkét minőségében kifejező a szóban. Hangjaiból alkothatók LÉC és CÉL szavak. Mindkettő egyenes kell legyen. Ilyen egyenes tartású a déLCeg legény. Aki délceg, az egyenes, szép szál ember, könnyen eléri a poLCot, amely mintegy táLCán kínálja a jót, s akkor neki már nyoLC, elérte CÉLját. Az éLCelődés is CÉLt követ. Az áLCázás CÉLja a megtévesztés. Az egyenes PÁLCA vagy LÉC, mint fegyelmező eszköz, tekintélyt képvisel, és hasonló egyenes tartásra tanít. Azt, aki a végét fogja, és akinek az a CÉLja, hogy sikerre vigyen egy tevékenységet, az CÉLt is mutat vele. Ezért, mint fenyítő eszközzel még el is PALlhat, PÁhoLhat. A magasugró CÉLja a LÉC fölé kerülni, és akkor ér CÉLt, ha a LÉC, a PÁLCA, amely a CÉLmércét mutatja, a helyén marad. A szláv nyelveknek semmi közük eredet szempontjából a PÁLCA szóhoz. Viszont palica szavuk alaki hasonlósága arra utal, hogy a magyar nyelvből örökölték.