PACIFIZMUS

PACIFIZMUS* – Mindenféle háborút ellenző polgári nézet, irányzat. [NEM nk. latin] E szó a P.CS – CS.P gyökből eredő: PaCS – CSaP. A PACIfizmus a PACSI szó bővítménye. A PA ősgyök védelem, takarás jelentése, alap a megértéshez. A béke a háborút megelőző vagy azt követő állapot. A béke védelem volna mindenki számára. Erről bővebben a béke címszónál. Mi az alapja a BÉKEkötésnek? Valaha, amikor még az adott szónak értéke, ereje volt a két egymással szemben álló fél megegyezés esetén kezet adott rá. Az ősnyelv ez esetben is ugyanazokkal a hangokkal fejezte ki az ellentétes értelmű fogalmakat. A háború – két tábor összeCSAPÁsa, csatája. Az összeCSAPÁs után (esetenként előtte is) létrejöhet megegyezés, és ezt egy másik összECSAPással PECSÉtelik meg. a két vezér tenyere CSAP egymásba – PACSI –, ujjaik hurkot képezve kötik össze a két (addig) gyilkos, kártevő kart, kezet, a békekötés jeleként. Tehát a PACSI, a tenyérbECSAPás a béke PECSÉtje volt a kezdetek idején. A béke: latinul pacem, angolul peace, franciául paix, olaszul, románul pace, máltai nyelven paċi stb. Mindannyi a kézfogás, tenyérbECSAPás, PACSI szóból eredők. Érdemes végignézni különböző nyelveken is. A szláv MIR az M.R – R.M gyök: MíR – RíM, ami RÍMel az talál, összecseng. A MÍR, MIRA az ősi nyelven csodát, mély hangzóval áMULatot jelentett. A CSODa szó szintén az áMULatot követő – CSOBbanás hangját idéző – tenyérösszECSAPásból jön: ECSAP – PACSE. A békekötésnél néha BOCSÁnatkérés is elhangzik. A CS hangcsoport – ACSI – a bECSEs, bECSÜlet, pACSI, pECSÉt, de külön a CS hangnak a kincs, bölcsesség, esetleg csend szavakban való szerepét is figyelembe kell venni. Mivel minden nyelv az ősnyelvből indult ki, és a hangok jelentését magába építette az utódnyelv, így a P és CS hangok is átvitték egyes nyelvekbe a két tenyér összECSAPása értelmezést. s minden idegen kifejezésben – részben vagy egészben – kibontakozik a hang valódi értelme. A kötéstevés más helyzetekben is szokás volt. PACIfic – békés, csendes (pacsi), PACIfica – leCSIllaPÍt, leCSEndesít. A házassági béke, összhang megőrzésénél is szerepet kapnak a P, C (sz), CS hangokkal épülő szavak. Ez az ősnyelv pőre valósága, a mindent a legapróbb részletekig megjelenítő képessége. A C.F – F.C gyök: CiF – FiC, a CIFra, FICere szavakban szép jelentésű. A CS hangos változatnál a CSEFál, FACSar, a régies CSELekedni alakja: FACSel, faCSEL. Az F hangcsoport – IFI – a latin pacIFIca, a face latin szóból, de amely cselekvés csIFÁl, csEFÁl – csinál (cse-fá – fa-cse) ősnyelvi szóalak módosulása. A latin nyelv még alvó csírában sem létezett a világon, amikor az első békekötést tenyérbECSAPással megPECSÉtelték. A ZM hangcsoport – IZMU – magyar nyelvben az SZM hangcsoport – ESZME – lenne. A történelem bebizonyította, hogy az ESZMÉk, az IZMUsok, a hatalom jÁtSZMÁinak részei. Olyan pÁSZMA, az összevissza politikai közlekedési sávok közt, amelyen haladni kell a hatalom megszerzése céljából. Sok politikus, párt csak azért pISZMOg, szÖSZMÖtöl vélt, képzelt ESZMÉi (kommun-, szocial-, demokrat-, kapital-, imperializmus) védelmében, annak emberileg semmire sem jó, sőt embertelen kOSZMÁi közt, mert munka nélkül kényelmesen megélhet belőle. Az SZM páros, alvó SZ.M – M.SZ gyökkel: SZeM – MeSZ alkothatók a SZEMét, MESZel szavak, amelyek a mai IZMUsok, ESZMÉk tartozékai: az általuk kitermelt SZEMét és annak elMESZelése. A hivatásos pacifIZMUs is. A ZM páros, Z.M – M.Z gyök: ZoM – MáZ, a történelem bizonyítja, hogy ezek az iZMusok csak MÁZ, csillogó hazug ZOMánc, csak MAZlag, amely mögött lehet MASZatolni tovább. A szóvégi M.S – S.M gyök: MuS – SuM, az összegzés, SUMma. ZM – MZ kapcsolat: a pacifiZMus amolyan híMZő bevonat a valójában nagyon is doroZMás felületű kapcsolatok elMáZolására.
/*/ Ha a pőre valót, a kendőzés nélküli igazságot kívánjuk megjeleníteni: a pacifizMUS a háborúkedvelők, az abból gazdagodó becstelen üzletemberek, az esztelen pusztítások vámszedői által háttérből vezényelt látszatMOSakodás.