PÁCIENS

PÁCIENS – Valamely orvos betege. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk. latin] A PÁCIENS szó latinul: PATIENS. Mivel a latin nyelv minden gyökszava ősmag(yar)-nyelvi örökség, így érdemes keresni. Itt BETegről van szó.

A latin PATiens = orvosi kezelés alatt álló BETeg. Vegyük a hangváltásokat: B > P – BET > PAT. Ám ez itt leharapott szóvég jelenség is, mert a BETegség állaPOT. A BETeg tehetetlen saját pillanatnyi állaPOTát illetően. Ez PATThelyzet (lásd patt címszó). Az orvostól vár segítséget. Ezt fejezi ki a P hang a magyar nyelvben. A T hang viszont a Támogatást. Az embert BETeg állaPOTában ÁPolni, TÁPolni, PÁTyolgatni kell, hogy állaPOTa javuljon. Ezt teszi az igazi orvos betegével.