OSZTOVÁTA

Egy szóra bizonyos eredetet ráfogni könnyű, bizonyítani azonban jóval nehezebb, mivel rá kell mutatni a név, megnevezés fő jellemzőjére, amely felvillan már egy ösztöni hangban, ősgyökben, gyökszóban. Ez az alap. A szót megszülő anya-nyelv, fialásának minden sajátos jellemzőjét ismeri, s ad is magyarázatot jellemzőire. Elősorolandók az adott nyelven a megnevezés keletkezésének okai, nyomai, a rokon értelmű kifejezésekben fellelhető összes hasonlóságok, az értelemhordozó gyökök, hangcsoportok jelenléte, a másodlagos jellemzők, a párhuzamos értelmi kapcsolatok, bokrosodás stb. Ebbe a próbatételbe bukik bele az összes erőltetett szóeredet meghatározás. Egy példa az OSZTOVÁTA szóval röviden: Az OSZTOVÁTA szóra a hivatásos nyelvészet csípőből vágta, lőtte rá a szláv eredetet. Szerintük a SZŐTTES, SZÖVET, SZŐ, ÖV, OSZT finnugor, a TAFOTA (selyem) perzsa, a POSZTÓ szláv. Az OSZTOváta vagy SZÖVŐSZÉk teljesen a számok, OSZTás és SZOrzás MATeMATikája MATató beállítása alapján működő SZerkezeT. Az OSZTOVÁTA szóban jelen van minden rajta készülő termék nevét alkotó hang. Az OSZTOVátán SZÖVik a POSZTÓt (v > p). Az oszTOVÁTÁn SZÖVik a TAFOTÁt (v > f). Az OSZtoVátán SZÖVik a VÁSZnat. Az oSZTOváTán SZÖVik a SZŐTTest. Az oSZTOVÁtán SZÖVik a SZTÓFÁt (v > f). Lehet töprengeni, honnan ered az angol, maláj, jávai taffeta, német Taft, román taftă, francia taffetas, olasz taffettà, spanyol tafetán, indonéz kain taf, török tafta, cseh taft és a többi nyelveken. Bizony az oszTOVÁTA szóból. Ugyanez az elmei tornamutatvány elvégezhető a szövet jelentésű utódnyelvi STOFA szóval is. De adunk egy segítséget: oSZTOFÁta. Jöhet a hivatásos nyelvészet a “véletlen egybeesés” a “véletlen hasonlóság” hangzatos kijelentéssel. De az egész magyar nyelv ilyen “véletlen egybeesések” halmaza.