ÖSVÉNY

ÖSVÉNY – Keskeny kitaposott, nem épített gyalogút. [?] ÖSVÉNY az ÖS – SÖ ősgyök bővítménye. Mondhatnánk: tapOSVÁNY. Ugyanis, ilyen jelentése is van, létrejötte körülményeiből eredően, mivel kitapOSOTt ÖSVÉNY, gyalogút, amely falun az út melletti árok és a telek SÖVÉNYe közötti keSkeNY SáVon fut. Az SV hangcsoport – ÖSVÉ – jelen van az ÁSVÁny, fÖSVÉny, ÖSVÉny, pOSVÁny, tapOSVÁny szavakban. A CzF Szótár szerint is az OSON szóval rokon. Az S.V – V.S gyök: SáV – VáS hangjaival alkothatók a SÁV, SÖVény, SOVány, SUVad, SÜVeg, VÁSik, VASal, VÁSár, VISel stb. szavak, amelyek némelyike az útrövidítő. Az ÖSVÉNY könnyedén OSONható SÁVszerű, SöVéNY mellett futó, SoVáNY, VékoNY, keSkeNY út. De a VISelkedésre vonatkozó, nem mindig egyenes – jelképesen, bujkáló, SÖVény mellett OSOnó – út értelmét is. Vagyis OSONÓ volna, OSVÁNY, ÖSVÉNY, hiszen az ÖSVÉNY mindig a főútvonaltól eltérő pályán vezető, néha bokrok közt bujkáló, rövidítő út. Vehetjük úgy is, hogy a gyalogút, gyalogÖSVÉNY, útrövidítés, távmegtakarítás, egy kis gyaloglási fÖSVÉNYség. Érdekes! Az öSVéNY – SöVéNY – SoVáNY – föSVéNY hangváz: S-V-NY – S-V-NY – S-V-NY – f-S-V-NY. SV – VS kapcsolat: az öSVény jelképes értelme: az egyenestől eltérő osonó útként nem a híVSég, azaz hűség útjának megjelenítője.