OSTROM

OSTROM – Körülzárt város, erőd elfoglalására irányuló huzamos harci tevékenység. [NEM német] Az OSTROM szó is az OS – SO ősgyökből induló szó. Ez a harci támadások kemény, SOrjázó, OStorozó sűrítménye. A CzF Szótár a német Sturm szóból eredőnek véli. Ez azonban épp fordítva van! Ha jobban megfigyeljük, a szónak minden ízében van magyar értelme. Az OST szókezdet egyezik az OSToréval, ami az OSToRként lesújtó, támadó OSTROM kíméletlenségét teszi érthetővé. Az ST hangcsoport – OSTrO – a régi OSTROMokat a fUSTÉly, fÜST, sISTErgés, sUSTOrgás, bESTE kemény harc jellemezte bármilyen mOSTOha körülmények közt. Erről a magyar történelemben százával állnak a példák. Szemléletes leírások Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényében. Itt nem hármas mássalhangzó torlódás van, hanem két kötött mássalhangzó-páros közös hasonló hangjainak összeolvadása. A másik a TR hangcsoport – OsTRO –, és ez sem szívderítő. A bOTRÁny, fETREng, gyÖTRŐ, hÁTRÁny, kÁTRÁny, lÉTRA, OTROmba szavakban sok párhuzamot találunk a történelmi beszámolók által ismertetett OSTROMok légkörével. Az R.M – M.R gyök: RoM – MoR, az ostROM ROMbolással jár, MORajjal, MORdulásokkal, a győztesek máMORával a ROMok fölött. A TROM értelemadó hangcsoport, jelképesen és valóságban: kiemelkedő, kihegyezett, nagy terjedelem vagy folyamatos, nagy, kitartó hatás értelmű, s amely bizonyítja, hogy az OSTROM szó ómagyar ősnyelvi eredetű. Ilyenek még saléTROM (sóléTROM) alabásTROM, ciTROM, oTROMba, TROMf, TROMbita, monsTRUM, klasTROM stb. Ez a TROM, TRUM stb. szóelem* az ómagyar ősnyelvben már az Özönvíz előtt kialakult, az óriások monsTRUMszerű alakjai, vagy az általuk épített monsTRUMok látványa nyomán. Utána az ORMóTlan bábeli ToRONY volt a folytatás. A német nyelv – későbbi kialakulásakor – az ősnyelvből örökölte, magába olvasztotta a szóelemet, a saját hangtani szabályai, hangzástörvényei szerint használta. ST – TS kapcsolat: az oSTrom olyan, mint a kíméletlen oSTorcsapás, minden siSTereg alatta, nincs fáradTSág, nincs menTSég, s talán válTSág sincs. TR – RT kapcsolat: az osTRom a támadás csúcsa, a TRombita jelzi, minden TRomf felvetve a legoTRombább támadásban. Ilyenkor nem éRTék az élet, az összes áRTalmas erő, eszköz bevetve a győzeleméRT.

/*/ Utólagos elemzésben megállapításom: ezek az STR, JSTR, NSTR hangtömörülések, értelemhordozó összetett hang-sűrítmények – az oSTRom, iSTRáng, muSTRa, klaSTRom, valamint a laJSTRom, maJSTRam, továbbá a moNSTRum meNSTRuál szavakban – különösen kiemelkedő következményekkel járó hatást, s egy valamiféle célú gyakorlati, élettani, s a további elkövetkezendőkre nézve hatékony jelzés különleges értelmét hordozzák. Mondanivalójuk csak elemeikre bontva, értelmi párhuzamaikat más szavakban behatóan vizsgálva határozható meg.