„Összelopkodott” szavaink

DUETT – Két énekhangra vagy két hangszerre írt zenemű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: olasz] A DUETT, de a DUÓ, DUE és más kettő értelmű szavak is mind az ősmag(yar)-nyelv kettő számát helyettesítő másoDIk szóból eredők. Jobban megérthető, ha a számok kialakulását vesszük alappéldaként. Az emberpár a példa.

A férfi az EGY. A nő is hasonló, De mégis mindenben (test, érzelem) MÁS. Ő a másik fél, a megmásoDOTT ember. Ő a kettes, a férfi számára keDves, azaz régiesen: keDÜEs. A latin nyelv vérszegény magánhangzó készletében nincs Ü hang, helyette U hangot ejt: DUO, olaszul DUE.  

DUMA – Haszontalan beszéd. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: cigány < déli szláv] A DU itt is bőség, épp amint a DUna nevében (Du = bő, sok; na = víz), a MA szájtevékenységek jelölője. A kisbaba: mmm, MA-MA. De a MAjszol, MÁhol stb. is. Ha a DUMA cigány szó, akkor az orosz parlament cigány társaság? A DUMA sok beszéd, bő (DU) MAgyarázkodás. Jelen lehet bármely nép szókészletében, de eredete ősmag(yar)-nyelvi.   DUNNA/LÚD, RÉCE – Értékes pehelytollúak. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német + lúd, réce] A DUNNA, akár a DUNA, bőséget jelentő magyar szó. A CzF Szótár szerint: „dun-na vagy dum-na vagy duh-na, azaz tömött, domború gúnya) fn. tt. dunnát. Tollal vagy pöhölylyel megtöltött ágybeli takaró. Dunnával takaródzni. Dunna alá bújni. Szűr van rajtam, nem bunda, Tudod rózsám, nem dunna. (Népd.)   Molnár Albertnél duhna is. Némely tájakon: dunha, dunyha, donyha. Hasonló hozzá a finn tyyny, a magyarországi német Duchet, és szlovák duchna.” További jellemzői a dunyha címszónál. Semmilyen német nyelvi elem nincs benne.   DUNSZT – Konyha. Befőtt tartósítására való gőzölés, illetve az ehhez használt gőz vagy forró víz. Párakötés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német] A DUNSZT szó DUN gyökszava víz jelentésű volt az ősmag(yar)-nyelvben. A D.N – N.D gyökcsaládhoz tartozó, a  DUN – NUD, NED, NEDV stb. A vizet jelentő ID, UD ősgyök bővítményei. A szóban két kötött mássalhangzó-páros van: NSZ és SZT. Az NSZ páros a valamire késztetést kifejező az unszol, vonszol szavakban. Az NSZ páros, mint alvó gyök, gyökalkotó a biztató NoSZa, NoSZogat szavakban. Az SZT páros a táplálékkal, evéssel kapcsolatos kifejezésekben döntő szereppel bír. Ilyenek: asztal, dagaszt, degeszt, emészt, köveszt, liszt, tészta és mások. De az időtállóságra is vonatkoztatható az esztendő szóban. A DUNSZTolás vízzel – NED, NUD, DUN – történik, s a művelet – úgymond – időtállóságra biztatás, NoSZogatás, hogy eSZTendőre is ehető, azaz eméSZThető legyen. Mielőtt a német nyelv kialakult, már régen azelőtt DUNSZToltak az ősmag(yar)-nyelvet beszélők.   DUNYHA – Takarózásra használt pehelytollal töltött tokból és huzatból álló ágynemű. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: szláv] A DU a bőség, hiszen tollal bőven tömött. Az NY hang, amint az árny, ernyő esetében eNYHítő. A DUNNYogó, DÜNNYögő hang sem éles, hanem lágy, elmosódó. A HA, puHA, de akár a ciHA, ruHA – a dunyHA is egy HAj (héj), tehát burkoló takaró. A HA ősgyöknek és változatainak takaró, védő jelentésük is van: HAj, HÁz, HÉj, HÍnár, HÓ, HÓnaj stb. A szó eredete a magyar nyelvből van.