ŐSMAG(YAR)-NYELVI ÖRÖKSÉG: MAGYAR GYÖKÖKBŐL ÁLLÓ IDEGEN SZAVAK

DEFEKT – Járműnek vagy szerkezetének, különösen kerékabroncsnak váratlan megsérülése. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < latin] Ez a szó így nem magyar, ám összetevői azok. A DE ösztöni ősgyök itt az előző állapottól eltérést jelzi. A FEK, a FEKete szín gyökszavaként sötét jövőt ígér.

Ez a gyök a FEKélyt, de a betegség FEKvő helyzetét is leírja. A DEFEKT a gép FEKélye, amely miatt padlóra FEKüdt.  A DEF gyök a lehetséges hangváltásokkal – d > t és f > v – TEV lesz, ez pedig azt sugallja, hogy TEVékenységre van kilátás a helyzet orvoslására. A KT kötött mássalhangzó-páros, mint alvó gyök, a K.T – T.K teremtőgyök hangjai, amelyek KaT, KoT vagy TaK, TáK, TéK gyökökként alKOTó munkát kifejező szavak elemei. Ez a szó is bizonyíték arra, hogy az utódnyelveknek nincsenek más szóalkotó elemeik, csak az ősmag(yar)-nyelv ősgyökei, gyökszavai.  

DEFICIT – Költségvetési hiány. Pénztári hiány. Ráfizetés. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: német < francia] A DEFICIT szó DE ősgyöke az előző – gördülékenyen működő – állapotban bekövetkezett törést jelenti. A FIC – CIF gyökfordítás, az f > v hangváltással CIV, s ez a CIVakodás szótöve.  

A CI ősgyök több szóban is az ide-oda rázkódás értelmét viszi be: ránCIgálm CIdrizik, Citera, CImbalom. DEFICIT esetén – mértékétől függően – nagyon sűrű mozgásra van kilátás, de remegésre, reszketésre, azaz CIdrizésre is..  FICIT – FIZET, ráFIZET. A DEF gyök a lehetséges hangváltásokkal d > t és f > v TEV lesz, akár a fenti defekt szó esetében, ez pedig azt sugallja, hogy TEVékenységre van szükség a helyzet orvoslására.  

DEFINÍÁL – (Fogalmat) meghatároz. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A DEF gyök itt is a lehetséges hangváltásokkal d > t és f > v TEV lesz, amely fordítva VET. A FIN magyar gyök, jelentése: VÉGE. A DEFINIÁL azt jelenti, hogy  VÉGEt VET egy kiismerési folyamatnak, és meghatározza a fogalom végső mutatóit, nevét, hatását stb.  

DEHIDRÁL – (Hevítéssel) víztlenít. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin és görög elelmek] A DEHIDRÁL magyarul kiszárít, víztelenít, aszal, fonnyaszt, hervaszt. Ám ez nem jó, mert tudományosnak kell lenni. Ezért nyúlnak vissza a latin, ógörög nyelvekig. Ám azok mind az ősmag(yar)-nyelv leányágai, melynek ID, HID gyökeiből van a szó. Ezek ösztöni ősgyökök. Belenyúlt a folyóvízbe: ID! HID! Miért? Mert HIDeg volt. És a folyót elnevezte ID, HID névvel. Az ID folyamat is, innen az IDŐ meghatározása. A D és GY rokonhangzásból eredően ÜGY, amely szintén folyamat. Van egy folyónk Háromszéken: FeketeÜGY. Ez éppen olyan, mint a sötétes vizű erdővidéki Kormos. 

Az Édenből eredő HIDekkel folyó, amely Mezopotámiát (mezo = mező, pot = víz), azaz a Vizek Mezejét, Síkságát öntözte, ősmag(yat)-nyelvi szó. A folyó feletti HÍD jelentése: Hágó az ID fölött. Tehát hiábavaló a nagy „tudományos” magyartalanító küszködés, a HIDRO, HIDRÁL szavak is magyar nyelvűek.