Ősmag(yar)-nyelvi gyökerű, francia, germán, görög, olasz eredetűnek hamisított szavak

GARÁZS – Gépkocsikat bent őrző és karbantartó üzem. Gépkocsik benn tartására való helyiség. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: francia] A GARÁZS a GAR körértelmű gyökből indul, és a beKERítés értelmét rejti, a GARÁD mögötti védelmet, KARbantartó gondoskodást. A szóvégi ÁZS is magyar értelemadó gyökszó, jelentése nagy, ez esetben az autó méreténél nagyobb, de nagy értékű, a GARÁZdaság elleni védettség végett is. E szó kialakulása nagyon régi időre vihető vissza, még az első lóbeállók, lóistállók idejére, mivel azok is a GARÁZdák elleni védelem végett épültek. Ez benne van az ősmag(yar)-nyelvi örökségű román GRAJD (grázsd) = istálló szóban, mely a GRÁDics fokok emelkedő szintjének párhuzama nyomán, magyarul fokozott védelem értelmű.  

GÁRDA – Testőrség. Ezzel a címmel kitűntetett alakulat. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: …germán] Alapjában véve a GÁRDA szerepe a KÖRültekintő felvigyázás, valaminek épségben megőrzése a rábízott területen, KÖRzetben (gar, gör, gur). Tevékenységében benne foglaltatik az erő alkalmazása is (ár). Néhány jellemző kifejezés RD párossal, mely az időben visszamenve érinti a GÁRDA szerepkörét: alabáRD, éRDem, foRDul, kaRD, dáRDa, moRD, oRDít, peRDül, sziláRD, zoRD stb. Az erő alkalmazásáról még a gyökalkotó RD páros kapcsán (R.D – D.R). Ezzel alkotható a DuRva, a már említett DáRda, DöRög stb. szavak. Tehát ősmag(yar)-nyelvi szóelemekből, annak nyelvi szóalkotási szabályai szerint képzett szó. Elvitathatatlan!  

GASZTRONÓMIA – Ételek, italok szakértő ismerete, illetve élvezésük művészete. Szakácsművészet. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: görög] A GASZTRONÓMIA készítményei három emberi érzékre hatnak nagy erővel külön-külön egymásután. Nézzük a megközelítés sorrendjét. Távolról jövünk, mit érzünk meg előbb? Az étel illatát, SZAGát! Ez csábít arra, hogy közelítsünk. A második a látvány, majd végül a kóSTolás (koSZT) az íz. Ennél is több névadó jellemző van jelen. A GASZ – SZAG gyök meghatározó. Ez már beindítja az eméSZTőnedvek kiválaSZTását. Ősmag(yar) szóból, a KOnyha, KŐ, KÁlyha ősgyökéből indul a KOszt k > g hangváltással lett GASZT. Az ASZ, mint értelemadó gyök az élvezetek legmagasabb fokát leíró a nemiséggel kapcsolatban is, de az érettséget is jelenti. Itt ez esetben az élvezhető kÉSZételt. Az SZT kötött mássalhangzó-párosnak rendkívüli kifejező ereje van az élelmiszertárolás, KOnyhai kéSZíTmények, eszközök megnevezésében. Például: aSZTag (gabonarakás), aSZTal, ahol a SZiTált liSZTből téSZTát dagaSZT, amelyből poronyó, málaSZTható, eméSZThető kenyeret, süteményt süt. A TROM, TRON értelemadó hangnyaláb, amely a minőségi ToRoNymagasság mindenek fölöttiségét is jelenti, és a szavakban a győzelmi esély megjelenítője (tromf, triumf). A NÓMIA – NYÁMIa, az aNYÁM főzte ízletes ételre szól. Vagyis a GASZTRONÓMIA mai jelentése: illatos, magas értékű étkek tudománya. Ám ez ősmag(yar)-nyelven kapott nevet előbb, és az egyszerű KOnyhára szólt, majd utána – a mindent bonyolulttá, körülményessé tevő – ógörög nyelv leválásakor fokozatosan módosult annak hangzástörvényei szerint. A KOSZTRONYÁMI azaz KOSZT-TRON-NYÁMI ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült szó.  

GAVALLÉR – Divatosan öltözködő, jó fellépésű férfi. Udvarló. Bőkezű, különösen sok borravalót adó. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: vándorszó… olasz] Valaha a LÓ kívánnivaló vagyontárgy volt. KIVÁLÓ húzóerő, KIVÁLÓ szállítási eszköz, KIVÁLÓ, döbbenetes hatásfokú harci eszköz. E tulajdonsága révén ezt a nevet is használták az ősmag(yar)-nyelven. Ezért van az, hogy az első védett helyet, beállót, istálLÓt a LÓnak építették. Néhány nyelvben ezzel a megnevezéssel rögzült a KIVÁLÓ állat és az istálLÓ (itt áll ló) megnevezése is, majd módosult azok hangzástörvényei szerint. Az olasz cavallo, spanyol caballo, portugál cavalo, francia cheval és mások. Ebből alakult ki a: portugál CAVALEIRO, spanyol CABALLERO, francia CHEVALIER. Ezek magyarra torzult, módosult alakja a GAVALLÉR. A lovagias férfi, a nőt tisztelő, szerető, védelmező GAVALLÉR ma is KIVÁLÓ tulajdonságokkal bír. Bár – valljuk meg – egyre kevesebben vannak ilyen adottságú férfiak és arra érdemes nők!