Ősmag(yar)-nyelvi értelemhordozó elemekből épült utódnyelvi szavak

EXTRÉM – Szélsőséges Szertelen. Végtelenül nagy. Rendkívüli. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EXTRÉM esetében a TRÉM, mint értelemadó hangnyaláb, hasonlóan a TROM, TRAM, TRON, TREN családhoz a rendkívüli nagyság, magasság látványának értelmét képviseli.

Ilyen, ehhez hasonló értelmű a TRENcsén vára, a klasTROM mint kiemelten magas építészeti mű, a TRÓN magassága, az elekTROMos áram rendkívülisége, az osTROM ereje, a rendkívüli fájdalomtól feTRENgő szenvedése. Eme értelemadó hangnyaláb a (bábeli) TORONY hatalmas magasságából ihletett, és abból módosult TRON, TROM, TRÉM stb. alakra, minden különleges – jelképes vagy valós – nagyság, magasság képviseletére a magyar nyelvben.  

ELEKTROMOS – Villamos, villamossággal kapcsolatos. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: latin tőből < görög] Az ELEKTROMOS áram különleges erőt képvisel. Ezt a nyelv az elekTROMos szóban megjelenő TROM értelemadó hangnyalábbal szemlélteti, amely magyar nyelvi azonosító, és a rendkívüli magasságú erőt írja le a szóban. Erről bővebben az extrém címszónál.   ELEKTRON – Vegyi vonatkozás: Az atomnak az atommag körül keringő negatív töltésű elemi részecskéje. Villamossági: A villamosság elemi részecskéje. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: angol < görög] Az ELEKTRON rendkívüli szerepét a megnevezése is tükrözi: elekTRON. A TRON értelemadó hangnyaláb a (bábeli) TORONY lenyűgöző magasságát és erejét szemlélteti. Ennek hasonlata a TRÓN, TRENcsén vára magaslataiban képviselt értelem.   EX – Idegen szavak előképzője. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EX (eksz) értelme = KI azaz  EZ KI. Pontosabban: EZ (valahonnan, valamiből) KI, ám van kiemelkedő, különleges, rendkívüli értelme is. Esetenként a belőle kihangzó SZ az egybeépülő szó első hangjával azonos. Például: EXPANDER, EXPANZIÓ. Itt a SZPAN = feszes (spanolt), feszíthető, kiterjeszthető értelmű, és az ekSZPAN értelem hangzik ki belőle. Ezzel ellenkező eset az EXPORT, kiejtve: ekszPORT, amelynél nem a SZPORT, hanem a PORT = HORD értelmet képviseli: KIHORDás, KIVITEL.   EVIDENS – Nyilvánvaló. Igazolásra nem szoruló. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVIDENS szó – eredeti alakja EVIDENT – ősmag(yar)-nyelvi elemekből épült. Az eVIDent kizárja a VITát. Az eVIdent VIlágosan megfogalmazott tétel. Az eviDENT megDÖNThetetlen bizonyítékkal szolgál, mivel az EVIDENT azaz EV, EVI = JÓ, JÓV DÖNTés, elEVE (jó elvi) DÖNTés.    EVOÉ – Ujjongó örömkiáltás. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: görög] Az EÜ, EV, JEÜ, JEV, JÓV. Székelyföldön, Erdővidéken ma is használt a JÓV-e (jó-e) kérdés. Ezt a szót az ógörög nyelv a nyelvi szétváláskor vitte magával. Hasonlít a NOÉ névhez (amely lehetett Nové is), akit a JÓ dolgok Várásának reménykiáltásával neveztek így. Tehát az EVOÉ szó eredeti alakja: JOVÉ! Magyarul is van ilyen örömteli kiáltás: JUHÉ!   EVOLÚCIÓ – Fejlődés. A magasabb rendű szervezeteknek alacsonyabb rendűből való alakulása. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: nk: latin] Az EVOLúció jelentése JÓVÁ VÁLÁS, összevonva: JÓVÁLÁS. Értelme szerint egyre JAVULÓ állapot. Tehát ez is az ősmag(yar)-nyelvből eredő JAVULÓ  szónak göröggé vált alakja. Mellesleg: egy sarlatán elmélet, amelyet még soha senki nem tudott bebizonyítani, és így eleve halva született. Ám ettől eltérően – a tudomány szent tehenének fosadékaként – az emberek butítására kiválóan alkalmazható volt több mint egy évszázada.