ŐSGYÖKÖK

169 kéthangos ősgyök   a, á, ács, ad, ád, agg, ág, agy, ágy, ah, al, ál, áll, ám, ár, ár(tű), ár(ter), ár(víz), ás, ász, át, az, áz bá, be, bő, bú, bű co,  csá, cső de eb, ég, ég, éh, eh, ej, éj, ék, el, él, (vágó)él, én, ép, ér(int), (vér)ér, ér(ték), és, esz, ész, év, ez, fa, fi, fő, fő(víz), fú, fű, gá, gyí, gyű ha, he, hé, hí, hó, hő, hú, hű, így, íj, ím, ín, íny, ír, is, isz, itt, ív, íz, jé, jó, jő,    ki, kő, kű le, lé, ló, lő, lú, lű ma, mi, mú, mű, na, ne, né, ni, no, nő(ige), nő, nyű, nyű(ige) ó, óh, ok, ól, oly ón, orr, ott, óv öb, öcs, ők, öl, öl(fn), ön, őr, ős, ősz, öt, őt, öv, őz pá, pú, pü rá, rí, ró, rú se, sí, só sze, szí, szó, sző, szú, szű  te, ti, tó, tő, tű,  úgy, új, un, úr, úsz, út, Úz ügy, ük, ül, űr, üt, űz,   ví, vő    

Valamennyit szóként használjuk a mindennapi beszédben. Vannak még ősgyökeink a magánhangzók és mássalhangzók szorzatának kétszerese, valamivel több, mint 700, melyek jelen vannak a szavakban értelemadó ősgyökökként, de külön szóként nem használatosak.  

Majd a háromhangos gyökszavak, melyeknek egy része teremtőgyök, azaz oda-vissza értelmes gyökszó. Ezek csak a magyar nyelvben értelmezhetők. Számuk meghaladja az 1000-et. Ezekkel megszámlálhatatlan szó alkotható, hiszen minden több szótagból álló szavunk ősgyökök, gyökszavak füzére. A világ minden nyelve az ősmag-nyelvből örökölt ősgyökökből gazdálkodhat. Semmilyen újat nem kell és nem is tudnak létrehozni   
Újólag köszönet minden kedves olvasónak, aki segített a gyűjtésben.  
Megosztható, letölthető, hiszen közkincs.