ORGONA, ORGOVÁNY

ORGONA2, ORGOVÁNY – Lila vagy fehér virágú kerti cserje. Ennek virága. [A Magy. Ért. Kéziszótár szerint: orgovány ’ua’ < szerb-horvát < török < perzsa >< orgona1] Az ORGOna szó az OR – RO ősgyökkel indul, amely a kiemelkedés és elmélyülés kifejezője (orom – rovás). Az ORGONAvirág szerénységében is maga a csúcs: illata szárnyalásra ösztönöz, lila színe maga az éji varázs. Az RG hangcsoport – ORGO – és változatai a csúcsra pÖRGÖtt emberi szív, érzelemvilág kavARGÁsát is leírók. Az ORGONA illata és színvilága tettes ebben. Senki emberfiát nem hagy nyugton ez az illat- és színORGIa. Az érzelmi-érzéki késztetés legfelkavAR(g)Óbb illatözöne. Csak a vérvörös rózsa, s a rózsaillat képes túllépni ezt a hatást. Hiányérzetet kelt és feltölt. BizsERGEt, megfiatalít, vIRGOnccá tesz. MegfORGAt, felpÖRGEt, kiröpít a szabadba, keresésre ösztönöz. Amikor illata megérint, hirtelen felüdítő ünnepi hangulat érzése árad szét bennünk. Valami nehezen megmagyarázható, belső, szívbeli, érzelmi mozgáskényszert okozó hatás. Az RG páros, mint R.G – G.R gyök a RAGaszkodás és GÖRdülés kifejezője a szóban. A G.N – N.G gyök: GoN – NoG, a NÓGató, biztató, mintegy sÜRGEtő GONdolat az érzelmi szépre, jóra. A NA ősgyök a felüdítő NEdv és NŐ megjelenítője. Az N hangcsoport – ONA – a NŐt tÜNEményszerűen, rejtélyesen körüllengő fINOmság halvány-halk szÍNE-zENÉje, a visszafogottságában is kívÁNAtosan, kÍNÁló varázslatos zöngét viszi a szóba. A NŐiség szín-illat sűrítménye van jelen az ORGONAvirágban. A CzF Szótár leírása: „A lilák neme alá tartozó fa, vagyis bokoralaku növény; levelei tojáskerekek, vagy szivdedek; virágai az ághegyeken hosszu fürtökben; máskép köz nyelven: indiai mogyoró, borostyán, boroszlán, szelencze, tengeri bodza; növénytani néven: orgona lila. […] .ezen fa az arab-persa-törökben: erghaván, erghuván (Zenker, Hindoglu), mely némely irók szerént ma is használtatik a magyar nyelvben ezen értelemben (V. ö. ORGOVÁNYFA); tehát eredetileg nyelvünkben is ez alak divatozott, melyet a népnyelv később az ismeretesb ,orgona’ szóval cserélt fel […]” Kiem. K.S. A régies ORGOVÁNY szóban a V hangcsoport – OVÁ – is beszédes szóelem. Oly nÖVÉny, amely virágÁVAl, annak illatÁVAl a szÍVEt mozgásba hozza, jó értelemben megzAVAr, felkAVAr, jókedvre, nEVEtésre ösztönöz, és kÍVÁnságot szül. Az RG – GR kapcsolat: Az oRGona bizseRGető szín-illat özöne iGRiccé varázsol: zenét írnál-költenél, s uGRálnál örömödben. Az ORGONA, ORGOVÁNY megnevezés az ősnyelven, ómagyarul adatott, amelynek egyenes ági utóda a nyelvi titkok magyarázó nyelve, a mai magyar nyelv. https://www.facebook.com/KreativHarmony/photos/a.411492985599398.99515.390021147746582/424423760972987/?type=3&theater