ÓRA

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
ÓRA – Az idő mérésére való, számlappal és mutatókkal ellátott szerkezet. [A MÉKSz szerint: latin] A CzF Szótár írja: „Ha szabad azon magyar or gyököt venni alapul, mely az or-s-ó szóban is megvan, úgy eredeti jelentése körü, vagy for-g-ó.” Az első ősmag(yar)-nyelven beszélő emberek már ismerték az égitestek forgásának tényét, hiszen az önmagukat Szíriusziaknak nevező földre szállt angyalok beszéltek erről nekik még az özönvíz előtt. Fennebb írtam már, hogy ezektől eredtek a Nazca sivatag rajzai, a Stonehenge kőköre és egyebek, valamint ezeknek fiai voltak a 15 méter magasra is megnőtt óriások, melyekről a magyar népmesék emlékeznek meg: Fanyüvő, Kőtörő, Vasgyúró, Rézvágó, Kőmorzsoló, Hegyhányó, és mások. Ezektől hallottak a parányi helyre tömörített iszonyatos erőről (atom), melyről képletesen a Hüvelyk Matyi, Babszem Jankó Két borsszem ökröcske című mesékben esik utalás.  A magyar nyelv szavaiban megőrizte a valós történelmi képeket. Hol volt akkor még a latin nyelv?! Lásd az alábbi címet: (http://www.youtube.com/watch?v=B-8bVEIVUh8&feature=related (Giant humans. they were real!, Giants of the old Wordl stb.)