ÖNT

Ősmag(yar)-nyelvi szavak
ÖNT – Tartály, edény szándékos vagy véletlen megdöntésével valahova ömölni késztet valamit. [A MÉKSz szerint: ? finnugor tőből] Önt, cselekvés, a t hang jelzi. Az ömlik viszont magától megy. Özönlik, zúdul óriási mennyiségben. A z zöm, a nagyobbik rész. Minden hangnak értelemalkotó szerepe van a magyar nyelvben. Az önt, ont, ömlik, omlik magyar gyökből induló szavak, semmi finnugor segítség nélkül. A dönt – önt szavak összefüggése is bizonyíték, ugyanis a d hang az edényt (hordó, bödön, vödör stb.) is jelzi. Hasonló a kancsó megnevezése, ahol a ferdítés, kancsalítás (kan, kanyar), fancsalítás (facsar) és a loccsanás képi-hangi jellemzők az együttes névadó. Ezt csak az nem ismeri el, aki a megmagyarázhatatlan finnugor csöcsön nevelkedett, és semmi köze az igazi magyar nyelvelemzéshez.