NYELVANYA szül szavakat

Nevek az alapvető jellemzők nyomán alakultak ki, legkevesebb HÁROM NÉVADÓ JELLEMZŐ összhangja szükséges!

Az alábbiak a bérnyelvészet szerint szláv eredetűek.

A makogva érkező magyar sem dolgozni, sem enni nem tudott, mielőtt a jóságos, vajszívű szlávok nem nevelték bele őket a mindennapok teendőibe.

Akinek kedve van, és szláv nyelvekben jártas, próbálja megkeresni a névadáshoz szükséges nyelvelemeket szláv nyelvekben és mutassa ki határozottan a SZLÁV NYELVEKBEN SZÓKIALAKULÁS MINDEN JEGYÉT, hogy végre minden hozzám hasonló délibábos, „zavarodott” nyomoronc, önjelölt nyelvész befogja a pofáját.

Lehet bizonyítani, ötven nyelvet beszélő, hétokleveles hölgyek, urak!

Ide csak egyetlen nyelvet kell ismerni, a MAGYAR NYELVET! De azt mélyen, velejéig.

A kesztyű ott a lábuk előtt, ha van rá felkészültség, bátorság, VEGYÉK FEL! Védjék meg a szerencsétlen, járókeretben őgyelgő, béna, nyomorék kis finnugrász nyelvészetet!

Nem velem van vitájuk, hanem a magyar nyelvvel! A magyar nyelv nem béna, megvédi magát, én csak felhozom a bizonyítékait. Ezeken kívül is van még, itt csak néhányat soroltam elő!

Cáfolják meg bátran!

„Rajta vadászok!”

——————-

A közvetlen környezethez, élettérhez kötődő használati eszközök, tárgyak, történések, természeti jelenségek, háziállatok, földművelő szerszámok megnevezései döbbenetet kiváltó ok-okozat összhangja.

KALÁNY, KANYÁL, jól áll a LÁNYKA, LÁNYOK kezében. Régen kevés KALÁNY, KANYÁL volt, így többen ettek egy KANYÁLlal, amelyen a NYÁLAK vegyültek

NYELV egy izomNYÉL, amellyel leNYALható a kaNYÁL, kaLÁNY, ez NYELvvel, NYÁLlal érintkezve viszi be a leNYELendő falatot.

KAPA, KAPkodó mozdulatokkal használt KOPpanó KAPA. KAPÁval PAKOlja a növény tövére a laza földet, így KAP erőre a növény.

LAPÁT, amellyel ÁTLOPható egy csomó máshová, TÁPOLható a kisebb csomó a nagyból, a végén LAPÍTható a felülete. Nélkülözhetetlen ÉPÜLETeknél, még PALOTA  ALAPOT ásásánál is.

CSOLNAK, amely csak úgy halad a vízen, ha a nyeles LAPokat, ÁTrakva, LAP ÁTrakva, LAP-ÁT-olva, húzva loCSOLNAK, KALÁNCSOLNAK, s velük (lapá-)TOLVA előre a CSOLNAKot.

KALÁSZ, KASZÁLandó SZÁLKA, SZÁLAK, KALÁSZokkal kapcsolatos minden fő mozzanat kifejezhető.

SZEKÉR kerekes, csángó: keREKESZ REKESZ, amellyel különböző SZEREK vihetők: KEREKESZ SZEKERen REKESZben visznek SZEREKet.

KONYHA a KUNYHÓ része. Valaha a család nappalija, ahol kellemesek ENYHÉK voltak az együtt töltött órák.

EBÉD az EVÉD szó módosulata, nem szláv ez sem, a bérnyelvész nagy bánatára. Az EBÉD DÉBE, azaz lBE járja.

VACSORA, ezt este EVÉD, ezért estEBÉD is. Ilyenkor már leCSAVAROdott a nap. VACSORA a kötetlen CSEVERE ideje, ilyenkor a jókedvű szónak CSAVARA van, traccsolnak, RACSOVÁlnak. A magyar VACSORA szóból ered a szláv VECSERA.

E fentiek azonos hangvázra épülő szavak. A magyar nyelvet beszélők teljes eszköztára magyar nyelven kapott nevet.

KaLáNY – KaNYáL – LáNYKa – LáNYoK – NYáLaK hangváz: K-L-NY – K-NY-L – L-NY-K – L-NY-K – NY-L-K

NYéL – NYaL – NYáL – NYeL hangváz: NY-L – NY-L – NY-L – NY-L

KaPa – KoPP – KaP – PaKol hangváz: K-P – K-P – K-P – P-L-l

LaPáT – áTLoP – TáPoL – LaPíT hangváz: L-P-T – T-L-P – T-P-L – L-P-T

LaPáT – éPüLeT – PaLoTa – aLaPoT hangváz: L-P-T – P-L-T – P-L-T – L-P-T

CSoLNaK – LoCSoLNaK – KaLáNCS hangváz: CS-L-N-K – L-CS-L-N-K – K-L-N-CS  

KaLáSZ – KaSZáL – SZáLKa – SZáLaK hangváz: K-L-SZ – K-SZ-L – SZ-L-K – SZ-L-K

SZeKéR – ReKeSZ – SZeReK – KeReKeSZ hangváz: SZ-K-R – R-K-SZ – SZ-R-K – K-R-K-SZ

KoNYHa – KuNYHó – eNYHéK hangváz: K-NY-H – K-NY-H – NY-H-K

VaCSoRa – CSeVeRe – CSaVaRa – RaCSoVa – VeCSeRa hangváz: V-CS-R – CS-V-R – CS-V-R – R-CS-V – V-CS-R